Odborná kritika, posluchači i hudební kolegové označují Ivana Ženatého za nejvýznamnějšího českého houslistu současnosti. Houslový virtuos Ivan Ženatý opakovaně hostuje se slavnými mezinárodními tělesy jako je BBC Symphony Orchestra London, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Berliner Symphoniker, Orchesta Nacional de Madrid, ale i předními českými orchestry jako...

housle Olga Šroubková (1993) se věnuje hře na housle od 4 let, kdy ji začala vyučovat její matka Rimma Kotmelová, absolventka Moskevské konzervatoře ve třídě prof. Viktora Pikajzena. Od osmi let pokračovala ve studiu již na Hudební škole hlavního města Prahy ve třídě prof. Jiřího Fišera, u něhož absolvovala Gymnázium...

Barocco sempre giovane je komorní soubor složený ze špičkových mladých českých profesionálních hudebníků. Jeho umělecký vedoucí, violoncellista Josef Krečmer, ho založil v roce 2004. (viz www.barocco.cz) Již během krátké doby od svého vzniku soubor účinkoval na stovkách koncertů a zařadil se mezi významná hudební tělesa České republiky. Stal...

PSMU založil Ferdinand Vach, významný pedagog a skladatel. Podařilo se mu ze studentů a absolventů kroměřížského Pedagogia sestavit vynikající mužský sbor, s nímž si vytkl za cíl oprostit se od moravského provincionalismu a doznívající vlastenecké nostalgie. Položil tak základy moderní sborové interpretaci, opřené o suverénní...

Jiří Najvar se narodil 5. 4. 1990 na Čeladné. Do PSMU nastoupil v roce 2012. Studoval kompozici na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, kde jako stipendista Českého hudebního fondu v roce 2011 absolvoval slavnostním koncertem s Moravskou filharmonií Olomouc (Rapsodie pro pozoun, varhany a symfonický orchestr). Během...

Student ve třídě profesora Andrzeje Jasińského – učitel mimo jiné Krystiana Zimermana, Banasik absolvoval s nejvyšším vyznamenáním na Hudební akademii Karola Szymanowského v Katovicích v roce 2006. V lednu roku 2015 dokončil svůj doktorský titul a stal se Odborným asistentem na své Alma mater. Zúčastnil se také mnoha mistrovských...

Akademický symfonický orchestr Karola Szymanowského byl založen v říjnu roku 2002 jako pokračování dlouhodobých aktivit Studentského symfonického orchestru, vedeného Karolem Stryjou, Napoleonem Siessem a Janem Wincentym Hawelem. Kapela funguje v rámci cyklického sezónního plánu, pořádá zhruba pět koncertů ročně. Od jeho založení v orchestru hostovalo...

dirigent, skladatel Narodil se roku 1946 ve městě Sosnowiec, kde začal také se svými hudebními aktivitami a vzděláním. Po absolvování Státní hudební školy Mieczysława Karłowicze započal Grabowski studium kompozice na Vysoké státní hudební škole v Katowicích ve třídě Bolesława Woytowicze. Roku 1973 zde absolvoval s vyznamenáním....

Klavírista Roman Rabinovich, rodák z uzbeckého Taškentu, byl absolutním vítězem 12. ročníku mezinárodní klavírní soutěže Arthura Rubinsteina v Izraeli roku 2008. Svůj izraelský filharmonický debut zahájil ve svých 10 letech a mimo jiné vystupoval s pařížským Orchestre de chamber, Polským rozhlasovým orchestrem, Calgarijskou filharmonií, budapešťským...

Orchestr Bratislava Hot Serenaders patří k jedněm z mála úzce vyprofilovaných hudebních těles na Slovensku, který působí od roku 1992. Orientuje se na tzv. Hot Jazz nebo Sweet and Dance Music – tato hudba přišla z Ameriky do Evropy koncem dvacátých let. Inspirací se pro hudebníky...