Janáčkův máj, o.p.s. ve spolupráci s Partnerstvím OSA a Asociací hudebních umělců a vědců

VYHLAŠUJÍ: 13. ročník soutěže “Generace – mezinárodní soutěže skladatelů do 30 let”
z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska je vyhlášen ve dvou kategoriích:

I. kategorie – pro skladatele, kteří k 31. 12. 2023 nedovršili 30 let.
II. kategorie – pro skladatele, kteří k 31. 12. 2023 nedovršili 21 let.