Obecné informace

Změna programu a účinkujících vyhrazena. Veškeré změny jsou zveřejňovány na www.mhflj.cz

Zakoupené vstupenky nelze vracet ani vyměňovat. Nárok na vrácení vstupného vzniká pouze v případě zrušení koncertu bez náhrady.

Zbývající vstupenky budou k dostání v místě konání koncertu vždy hodinu před jeho začátkem.

Fotografování, pořizování audio a video záznamů, používání mobilních telefonů a jiných elektronických zařízení během koncertu je přísně zakázáno.

U koncertů v sakrálních prostorách nejsou divákům k dispozici mobilní WC.