Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka navazuje na dlouholetou janáčkovskou festivalovou tradici Ostravy a Moravskoslezského kraje.

V roce 1948 se konal na Hukvaldech 1. ročník festivalu Janáčkovo hudební Lašsko, který se tak stal po Pražském jaru druhým nejstarším hudebním festivalem v tehdejším Československu. V roce 1950 se začala psát tradice hudebního festivalu v Ostravě. Ten několikrát změnil svůj název a z Ostravského hudebního jara a Ostravského máje se stal v roce 1976 Janáčkův máj, nesoucí od roku 1990 přídomek Mezinárodní hudební festival. Na Hukvaldech v roce 1993 nahradil Janáčkovo hudební Lašsko nový festival Janáčkovy Hukvaldy. Přes odlišnosti jednotlivých zmíněných festivalů všechny usilovaly o totéž: propagovat především dílo a myšlenky Leoše Janáčka a hodnoty klasické hudby – s důrazem na českou tvorbu – obecně.

Na základě dosažených výsledků, úspěchů a zkušeností jmenovaných festivalů, z nichž se především MHF Janáčkovy Hukvaldy a MHF Janáčkův máj nejvýrazněji zapsaly do festivalového dění České republiky, nyní u příležitosti 90. výročí úmrtí Leoše Janáčka sloučením vzniká jeden festival: MHF Leoše Janáčka. Takto koncipovaný festival má velký potenciál jak směrem k posluchačům, tak k donátorům, ale i samotným umělcům.

Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka bude – v návaznosti na MHF Janáčkův máj – členem prestižní Evropské festivalové asociace, partnerem

Institutu umění – Divadelního ústavu v Praze a dalších profesionálních organizací a institucí. Bude významným partnerem evropského hudebního života a kulturního dědictví.

Organizátorem festivalu bude obecně prospěšná společnost Janáčkův máj, která bude zodpovědná nejen za produkční, ale rovněž ekonomické zajištění festivalu.

Kromě toho bude nadále pořádat akce vlastní a organizovat koncerty pro statutární město Ostrava.

Zapsaný spolek Janáčkovy Hukvaldy bude zachován a bude jednak servisní organizací pro zajištění festivalových koncertů na Hukvaldech, jednak subjektem, který bude pořádat vlastní aktivity, případně organizovat akce pro obec Hukvaldy.

Festival je členem Evropské festivalové asociace (EFA)
a v roce 2018 se koná
na počest 100. výročí vzniku Československa
a 90. výročí umrtí Leoše Janáčka

loga-web-vyroci
loga-web-vyroci2
loga-web-vyroci3