Hudební Vídeň XVIII. století – 8. 6. 2020

HUDEBNÍ VÍDEŇ 18. STOLETÍ

Přednáška prof. PhDr. Jiřího Štilce, CSc. se uskuteční v pondělí 8. 6. od 17 hodin v budově Hlásky v Opavě. Festival v rámci doprovodných akcí poprvé zařazuje odborně-popularizující přednášky. Prof. Jiří Štilec se dlouhodobě zabývá osudy českých hudebníků, především skladatelů ve Vídni 18. století. Jeho přednáška má návaznost na obnovenou premiéru Koželuhova oratoria Galathea.