Letošní rok je nejen Rokem české hudby, ale rovněž rokem 170. výročí narození Leoše Janáčka, jehož jméno náš festival hrdě nese. Součástí našeho festivalu je rovněž Klub Leoše Janáčka. Členstvím v klubu můžete finančně podpořit náš festival, ale hlavně se můžete dostat blíže k vystupujícím umělcům světového renomé a stát se svým způsobem účastníkem veškerého festivalového dění. Rozšiřte řady členů Klubu Leoše Janáčka právě v roce výročí narození tohoto výjimečného světového skladatele!

Těší Vás myšlenka, že díky Vaší podpoře bude festival vzkvétat, rozrůstat se a těšit stále větší množství posluchačů?

Vnímáte tradici a odkaz Leoše Janáčka v našem kraji a rádi byste podpořili jeden z největších hudebních festivalů v České republice? Pak je vstup do Klubu Leoše Janáčka jedinečnou příležitostí právě pro Vás!

Klub Leoše Janáčka si klade za cíl spojit příznivce a milovníky klasické hudby, festivalu a Janáčkova odkazu a společně se podílet na růstu festivalu. Vstup do Klubu Leoše Janáčka je možný v pěti úrovních členství, které jsou pojmenovány podle výše poskytnuté podpory a tím jsou odstupňovány i poskytnuté výhody.

Je na Vás, v jaké blízkosti chcete festivalu Leoše Janáčka a jeho aktivitám být!

Leošovi známí patří do širšího okruhu podporovatelů skladatelových aktivit.

Pokud jim to čas dovolí, navštíví některý z koncertů MHF LJ, případně se pak ve svém volném čase vypraví na Hukvaldy nechat se inspirovat místním Geniem Loci a místy, ve kterých Leoš Janáček aktivně pobýval.

Leošovi přátelé chtějí být Mistrovi skutečně nablízku.

V žádném případě si nenechají ujít slavnostní zahájení a závěr jeho festivalu, aktivně však také navštěvují koncerty v dalších festivalových městech, zejména ty konané na Hukvaldech. Jejich zájem o festivalové aktivity přesahuje rámec koncertů, rádi se zúčastňují mimořádných festivalových akcí, pokoncertních setkání s umělci a podobně. Jejich zapálení pro Mistrovu hudbu a aktivity MHF LJ je až pozitivně nakažlivé!

Leošova rodina je skladateli a jeho festivalu neustále nablízku.

Je pravidelně informována o všem důležitém a všeho podstatného se na festivalu účastní. Rodina je součástí společenského zahájení a závěru festivalu, šíří jeho dobré jméno a vytváří pro Leoše a jeho festival významné zázemí.

Leošův mecenáš je nejvyšším stupněm podpory, jenž si může Mistr pro festival nesoucí jeho jméno přát.

Mecenáš se podílí signifikantní částkou na chodu Janáčkova festivalu, patří mezi pravidelné návštěvníky oficiálních i doprovodných akcí a aktivně se podílí na budování značky MHF LJ a skladatelova odkazu v přímé kooperaci s festivalovým týmem. Rád posílí svůj sociální statut privátním setkáním s vedením MHF LJ, politickými představiteli nebo špičkovými umělci. Zároveň vše vykonává z potřeby niterného altruismu, vědom si nezbytnosti zvýšení podílu soukromého financování kulturních akcí v moravskoslezském regionu. Pokud mu to čas dovolí, snaží se Leošův mecenáš aktivně nalézt ve svém okruhu podobně smýšlející osoby, které by se mohly podílet na rozšíření věhlasu Mistrovy hudby a jména jeho festivalu za hranice regionu.

Leošův follower patří mezi mladší festivalové publikum, velmi populární je tato skupina zejména mezi studenty!

Ač follower nedisponuje finančními prostředky, kterými by mohl MHF LJ podpořit, festivalové aktivity jsou mu blízké a tak je sleduje alespoň prostřednictvím FB a Instagramu. Pravidelně si pročítá festivalový newsletter a jako odměnu může čerpat 25% slevu z e-shopu MHF LJ.

Přihláška do KLUBU LEOŠE JANÁČKA