Soukromí a cookies

 

Janáčkův máj, o.p.s. GDPR – interní směrnice

Rádi bychom Vás ubezpečili, že Vaše osobní údaje považujeme za přísně důvěrné a nakládáme s nimi v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (obecně známého jako GDPR). Nyní Vám popíšeme, jaké osobní údaje, kdy, za jakým účelem a po jakou dobu zpracováváme, co nás k tomu opravňuje, a jakým způsobem můžete Vy uplatnit svoje práva jako subjektu osobních údajů. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze popsaným způsobem a za účelem zde uvedeným v minimálním nutném rozsahu a neposkytujeme je třetím stranám k marketingovým účelům, s výjimkou povinností vyplývajících z platných právních předpisů ČR.

 

1. Běžná návštěva stránky, údaje o cookies:

Můžete navštěvovat naši webovou stránku bez uvádění údajů o své osobě. Ukládají se pouze údaje o přístupu bez návaznosti na osoby, jako např. název vašeho poskytovatele internetu a stránky, ze které nás navštěvujete. Tyto údaje budou vyhodnocovány pouze ke zlepšení naší nabídky a neumožňují vysledovat vaši osobu. Abychom návštěvě naší webové stránky dali atraktivní formu a umožnili používání určitých funkcí, používáme na různých místech stránky tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají na vaše koncové zařízení. Některé z námi použitých cookies se zase smažou po skončení relace prohlížeče, tzn. po zavření vašeho prohlížeče (tzv. session cookies). Jiné cookies zůstávají na vašem koncovém zařízení a umožňují nám nebo našim partnerským firmám, abychom poznali váš prohlížeč při vaší příští návštěvě (persistent cookies).

Můžete si prohlížeč nastavit tak, abyste byli informováni o ukládání cookies a mohli jednotlivě rozhodovat o jejich přijetí nebo přijímání cookies v určitých případech nebo ho všeobecně vyloučit. Při nepřijetí cookies může dojít k omezení funkčnosti naší webové stránky.

Údaje o cookies mohou být poskytnuty pro následující služby: Google Tag manager, Adwords, Google Analytic, Seznam.cz, a.s. (Sklik) a Facebook Ireland Ltd., které nám pomáhají analyzovat chování návštěvníků a zákazníků portálu.

 

2. Objednávka vstupenek:

Zakoupit vstupenky můžete prostřednictvím elektronického prodejního portálu Collosseum Ticket buď bez registrace nebo pomocí uživatelského účtu. V obou případech budeme zpracovávat vaše jméno, příjmení, telefonní číslo a emailovou adresu, v případě registrace uživatelského účtu i vaši poštovní (fakturační) adresu, pokud nám ji poskytnete. Účelem a oprávněním je i v tomto případě plnění smluvního vztahu (kupní smlouvy) případně náš oprávněný zájem vám umožnit kupní smlouvu pohodlně uzavřít (prostřednictvím registrovaného uživatelského účtu). Vaše údaje budeme uchovávat po dobu jednoho roku od realizace kupní smlouvy bez registrace nebo během doby trvání vašeho uživatelského účtu. Po uplynutí uvedené doby nebo pokud se rozhodnete svůj účet zrušit, vaše údaje vymažeme, dovolí-li nám to platné právní předpisy.

Při nákupu vstupenek využíváme smluvního zpracovatele, společnost Perfect System s.r.o. se sídlem Radlická 3301/68, 150 00 Praha 5 (provozovatel RS Collosseum Ticket). Nákup vstupenky a plnění smluvního vztahu se řídí Obchodními podmínkami společnosti Perfect System s.r.o. dostupnými na webu https://www.colosseumticket.cz/cs/ochodni-podminky

 

3. Odebírání newsletteru:

Pokud se rozhodnete odebírat náš newsletter (ať už přihlášením se k odběru na našich webových stránkách nebo přihlášením se k odběru při nákupu vstupenek) udělíte tím společnosti Janáčkův máj, o.p.s. (dále jen „Správce“), vedené v rejstříku o.p.s. u KS Ostrava, oddíl O, vložka č. 150, se sídlem v ulici 28. října 2556/124, 702 00 Ostrava 1, IČO 26807882, DIČ CZ26807882, jenž je organizátorem Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek.

Osobní údaje, které mohou být zpracovány:
• jméno, příjmení
• e-mail
• telefon
• ulice, město, PSČ, země
• IP adresa
• soubory cookie

Účel zpracování osobních údajů:

Účelem zpracování osobních údajů je zasílání pravidelného newsletteru a informování odběratelů o případných změnách a novinkách ve festivalovém programu. Osobní údaje odběratelů newsletteru jsme oprávněni zpracovávat a na základě našeho oprávněného zájmu vás oslovit s novinkami v newsletterech obsažených.

Doba zpracování osobních údajů:

Doba zpracování osobních údajů je 5 let od udělení souhlasu, do doby vašeho zrušení odběru newsletteru nebo pokud nám jiné platné předpisy (účetní, daňové) nestanoví dobu delší.

Osobní údaje jsou shromažďovány a uchovávány pouze elektronicky v zabezpečeném datovém úložišti. Data předávána mezi zařízením Zákazníka a serverem Správce/CT jsou vždy šifrována pomocí SSL protokolu.

Poučení o zasílání nabídek emailem:

Zákazník je oprávněn kdykoliv tento souhlas se zpracováním osobních údajů, jak je popsáno výše, zrušit a také požádat od odhlášení odběru newsletteru, a to žádostí zaslanou prostřednictvím emailu na adresu festival@mhflj.cz nebo přes odhlašovací link v každém newsletteru. Udělením souhlasu se zasíláním aktualit e-mailem uděluje zároveň Zákazník souhlas se zpracováním osobních údajů, jak je popsáno výše. Newslettery jsou obchodním sdělením, informujícím o aktuální nabídce akcí, na které lze rezervovat nebo nakoupit vstupenky.

Subjekt údajů – Zákazník svým souhlasem prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že jím uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

 

4. Členství v Klubu Leoše Janáčka

Pokud se rozhodnete stát členy Klubu Leoše Janáčka (přihlášením se přes online formulář na našich webových stránkách) udělíte tím společnosti Janáčkův máj, o.p.s. (dále jen „Správce“), vedené v rejstříku o.p.s. u KS Ostrava, oddíl O, vložka č. 150, se sídlem v ulici 28. října 2556/124, 702 00 Ostrava 1, IČO 26807882, DIČ CZ26807882, jenž je organizátorem Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek.

Osobní údaje, které mohou být zpracovány:
• jméno, příjmení
• e-mail
• telefon
• ulice, město, PSČ, země
• IP adresa
• soubory cookie

Účel zpracování osobních údajů:
Účelem zpracování osobních údajů je zasílání pravidelného newsletteru Klubu Leoše Janáčka a informování členů Klubu Leoše Janáčka o případných změnách a novinkách ve festivalovém programu. Osobní údaje odběratelů newsletteru Klubu Leoše Janáčka jsme oprávněni zpracovávat a na základě našeho oprávněného zájmu vás oslovit s novinkami v newsletterech obsažených. Účelem zpracování osobních údajů členů Klubu Leoše Janáčka je také poskytnutí reciprocity a zvýhodněných služeb vyplývajících ze členství v Klubu Leoše janáčka

Doba zpracování osobních údajů:
Doba zpracování osobních údajů je 5 let od udělení souhlasu, do doby vašeho zrušení členství v Klubu Leoše Janáčka nebo pokud nám jiné platné předpisy (účetní, daňové) nestanoví dobu delší.

Osobní údaje jsou shromažďovány a uchovávány pouze elektronicky v zabezpečeném datovém úložišti. Data předávána mezi zařízením Zákazníka a serverem Správce/CT jsou vždy šifrována pomocí SSL protokolu.

Poučení o zasílání nabídek emailem:
Zákazník je oprávněn kdykoliv tento souhlas se zpracováním osobních údajů, jak je popsáno výše, zrušit a také požádat od odhlášení odběru newsletteru Klubu Leoše Janáčka, a to žádostí zaslanou prostřednictvím emailu na adresu klub@mhflj.cz nebo přes odhlašovací link v každém newsletteru Klubu Leoše Janáčka. Udělením souhlasu se zasíláním aktualit e-mailem uděluje zároveň Zákazník souhlas se zpracováním osobních údajů, jak je popsáno výše. Newslettery Klubu Leoše janáčka jsou obchodním sdělením, informujícím o aktuální nabídce akcí, na které lze rezervovat nebo nakoupit vstupenky.

Subjekt údajů – Zákazník svým souhlasem prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že jím uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

*Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek.

Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zvýšení informovanosti o aktuální nabídce Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Výše uvedený Souhlas se zpracováním osobních údajů není povinný pro účel uskutečnění nákupu (objednávka / rezervace) vstupenky. Nákup vstupenky a plnění smluvního vztahu se řídí Obchodními podmínkami společnosti Perfect System s.r.o. (provozovatel RS Collosseum Ticket) dostupnými na webu https://www.colosseumticket.cz/cs/ochodni-podminky