Lenka Polášková vystudovala Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži obor hra na klavír a Ostravskou univerzitu obor Hudební výchova, sbormistrovství. Již při začátku studia na Ostravské univerzitě obnovila tradici sborového zpěvu v Hulíně a v září 1999 založila Smíšený pěvecký sbor Smetana – Hulín, jež...

Ladislava Košíková je absolventkou Divadelní fakulty JAMU v Brně, obor Taneční umění. Věnuje se choreografii, režijní práci i pedagogické činnosti v oblasti tance a pohybové výchovy. V současné době působí v Ateliéru Tanečního a pohybového divadla a výchovy na JAMU v Brně a na Pěveckém oddělení Konzervatoře...

Doc.Alena Vaňáková (nar.1943) vystudovala operní režii na JAMU v Brně u prof. Miloše Wasserbauera a poté získala další zkušenosti na roční stáži v Berlíně (1966-67) u režisérů Gotze Friedricha a Waltera Felsensteina. Celé své tvůrčí období působila v Janáčkově opeře v Brně, kde vytvořila řadu inscenací se scénografem Karlem Zmrzlým...

Moravské děti – Holešovský dětský sbor působí v Holešově již 45 let a patří mezi špičkové sbory známé nejen v České republice, ale i ve světě. Moravské děti založil Mgr. Karel Košárek při zdejší Lidové škole umění v Holešově a vedl je více než dvacet let....

Jurij Galatenko pochází z Ukrajiny. Sbormistrovství se věnoval již na Střední speciální hudební škole M. Lysenka v Kyjevě, následně studoval na Národní hudební akademii Ukrajiny (obor operní a symfonické dirigování). Po ukončení studia spolupracoval s mnoha významnými hudebními tělesy – dirigoval např. Komorní orchestr Státní filharmonie Černigov, Komorní...

Narodila se v Třebíči. Po studiu na Brněnské konzervatoři (obor klavír u prof. Václava Šeffla) pokračovala ve studiu sólového zpěvu na Akademii staré hudby v Brně a studiu dirigování sboru na Karlově Univerzitě v Praze pod vedením Jiřího Koláře a Marka Štryncla (gregoriánský chorál u...

Vyrostla v „laickém“ muzikantském prostředí a hře na bicí nástroje se věnuje aktivně od osmi let. Nejvíce ji v počátcích ovlivnila hudba Phila Collinse, big bandová hudba a gospelová hudba. Vystudovala brněnskou konzervatoř a již během studia začala profesionální dráhu muzikanta. Měla možnost spolupracovat s...

Narodil se v hudebnické rodině v roce 1989 ve Znojmě. Věnuje se širokému spektru bicích nástrojů ve vážné i populární hudbě. Zúčastnil se mnoha seminářů a workshopů světových interpretů v oblasti melodických bicích nástrojů (David Friedman, Nebojša Jovan Živković, Bogdan Bacanu), i bicí soupravy a...

Kuba Kubín pochází z Hradce Králové, od dětství se věnuje hudbě. Jako malý zpíval ve sborech Jitro nebo Boni Pueri. Vystudoval Pardubickou konzervatoř u Mgr. Stříteského. Kromě zpěvu se věnuje i aranžmá skladeb a skládání své vlastní muziky. Skládá písně pro české umělce, např. pro...

Vystudovala hru na zobcovou flétnu na Akademii Muzycznej w Krakowie ve třídě Petera Holtslaga a Erika Bosgraafa. Je také absolventkou Gymnázia Boskovice a Konzervatoře Brno. V současné době pokračuje v doktorandských studiích na JAMU v Brně pod vedením Barbary Marie Willi. Roku 2018 se představila...