Propojujeme svět hudby s výtvarným uměním i literaturou

Od úterý 7. 6. až do neděle 3. 7. se MHF Leoše Janáčka promísí s výtvarnem. V ostravském Domě umění mohou příchozí díky spolupráci festivalu s Galerií výtvarného umění Ostrava (GVOU) obdivovat výtvarné dílo Františka Podešvy. Strýc skladatele Jaromíra Podešvy a manžel spisovatelky Marie Podešvové (roz. Jaruškové) je spojován s magickým krajem okolí Soláně, kde žil od konce 30. let 20. století. Do kraje svých předků se vrátil po pražských uměleckých studiích, pařížském stipendijním pobytu u věhlasného Františka Kupky, zahraničních cestách a aktivitách v Praze a Brně. Krásná Soláň, přilehlá krajina a zejména nelehký, ale čistý život se staly hlavními náměty Podešvových obrazů a grafických souborů plných příznačného zemitého valašského lyrismu. Soláň byla také místem jeho šťastného života s manželkou, spisovatelkou Marií Podešvovou. Františka Podešvu můžeme považovat za nestora umělců, které Soláň osudově vábila. Výstava jeho prací se koná jako doprovodný program Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka 2022, na kterém 12. 6. v Hukvaldech zazní mimo jiné „Symfonie č. 4 Hudba Soláně“ skladatele Jaromíra Podešvy i umělecký přednes literárního díla „Svatojánská noc“ Marie Podešvové.