Narodila se v Třebíči. Po studiu na Brněnské konzervatoři (obor klavír u prof. Václava Šeffla) pokračovala ve studiu sólového zpěvu na Akademii staré hudby v Brně a studiu dirigování sboru na Karlově Univerzitě v Praze pod vedením Jiřího Koláře a Marka Štryncla (gregoriánský chorál u...

Vyrostla v „laickém“ muzikantském prostředí a hře na bicí nástroje se věnuje aktivně od osmi let. Nejvíce ji v počátcích ovlivnila hudba Phila Collinse, big bandová hudba a gospelová hudba. Vystudovala brněnskou konzervatoř a již během studia začala profesionální dráhu muzikanta. Měla možnost spolupracovat s...

Narodil se v hudebnické rodině v roce 1989 ve Znojmě. Věnuje se širokému spektru bicích nástrojů ve vážné i populární hudbě. Zúčastnil se mnoha seminářů a workshopů světových interpretů v oblasti melodických bicích nástrojů (David Friedman, Nebojša Jovan Živković, Bogdan Bacanu), i bicí soupravy a...

Kuba Kubín pochází z Hradce Králové, od dětství se věnuje hudbě. Jako malý zpíval ve sborech Jitro nebo Boni Pueri. Vystudoval Pardubickou konzervatoř u Mgr. Stříteského. Kromě zpěvu se věnuje i aranžmá skladeb a skládání své vlastní muziky. Skládá písně pro české umělce, např. pro...

Vystudovala hru na zobcovou flétnu na Akademii Muzycznej w Krakowie ve třídě Petera Holtslaga a Erika Bosgraafa. Je také absolventkou Gymnázia Boskovice a Konzervatoře Brno. V současné době pokračuje v doktorandských studiích na JAMU v Brně pod vedením Barbary Marie Willi. Roku 2018 se představila...

Vystudoval kytaru na konzervatoři v Pardubicích ve třídě profesora Stanislava Juřici, poté absolvoval Vysokou hudební školu Franze Liszta pod vedením prof. Rolanda Zimmera. V roce 1986 získal v mezinárodní soutěži v Kutné Hoře v kategorii do 35 let první cenu a titul laureáta. Prvního místa dosáhl téhož roku také v interpretační soutěži soudobé české...

Komorní orchestr Ference Liszta je stálým uměleckým tělesem mezinárodní elity klasické hudby po více než půl století, a proto jsou známí jako jeden z nejlepších představitelů žánru komorní hudby. Orchestr je veden Pétem Tfirstem od roku 2016 a rok co rok účinkuje v nejvýznamnějších koncertních...

Zvědavost, pestrost a neochvějné soustředění na hudbu samotnou jsou poznávacími znaky umělecké práce Jeana Guihena Queyrase. Na pódiu i v nahrávacím studiu je umělcem, který se naplno a s nadšením věnuje hudbě, a jehož pokorný a poměrně neokázalý přístup k interpretaci partitury dává vyniknout jasné,...

Alexander Melnikov absolvoval moskevskou konzervatoř pod vedením Lva Naumova. Jedním z jeho formativních hudebních zážitků bylo rané setkání se Svjatoslavem Richtěrem v Moskvě, který jej pak pravidelně zval na festivaly v Rusku a ve Francii. Melnikov získal důležité ceny na tak význačných festivalech, jako jsou Mezinárodní soutěž Roberta Schumanna ve Zwickau (1989) a Hudební soutěž...

Isabelle Faust uchvacuje své posluchače svým poctivým přístupem k interpretaci hudby. Každým hudebním dílem se zabývá do hloubky, včetně studia historického kontextu díla i nástrojů, které se hodí pro dané období, a vždy usiluje o tu nejvyšší možnou autenticitu podle dostupných znalostí. Daří se jí...