Jiří Šimáček

Mgr. Jiří Šimáček – umělecký vedoucí a sbormistr

Jiří Šimáček (1976) pochází z Ostravy. V letech 1991-1997 navštěvoval Janáčkovu konzervatoř v Ostravě, kde studoval hru na lesní roh. Dále rozvíjel své hudební vzdělání na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity studiem oboru sbormistrovství – hudební výchova (1999-2004). První sbormistrovskou praxi zahájil v Mužském pěveckém sboru Vítkovice (působil zde až do roku 2005) a ve Vysokoškolském pěveckém sboru (do roku 2006). Ještě v době studií (2002) se stal držitelem zlatého pásma na sbormistrovské soutěži studentů pedagogických fakult v Praze. Od roku 2001 vyučuje hru na dechové a klávesové nástroje na ZUŠ v Ostravě – Svinově a začal pracovat i s dětským pěveckým sborem Cantabo. V roce 2003 založil dívčí komorní sbor DAJŠ. Na jaře roku 2004 získal s tímto sborem zlatou medaili na mezinárodním festivalu „Svátky písní“ v Olomouci. Se sborem Cantabo získal na podzim roku 2004 stříbrné pásmo na Mezinárodní soutěži vánoční a adventní hudby s cenou Petra Ebena v Praze. V obzvlášť úspěšném roce 2005 získal, opět s DAJŠem, hlavní cenu skladatele Zdenka Lukáše na mezinárodním festivalu „Jaro se otvírá“ v Kroměříži, Zlatou medaili na mezinárodním festivalu „Svátky písní“ a zlaté pásmo na Mezinárodní soutěži vánoční a adventní hudby s cenou Petra Ebena. V roce 2007 obdržel Jiří Šimáček za vynikající sbormistrovskou činnost cenu „Sbormistr junior“ udělovanou UČPS. V letech 2014-2018 vyučoval Řízení sboru a intonaci-rytmus na Církevní konzervatoři v Opavě. Je uměleckým vedoucím Moravského komorního sboru.

Do PSMU Jiří Šimáček vstoupil v roce 2004 a již po krátké době byl uměleckým vedením pověřen spoluprací při nácviku programu až do roku 2011. Poté následovala čtyřletá pauza ve sdružení. Po návratu v září 2015 se stal druhým sbormistrem PSMU. Pod jeho vedením získalo sdružení zlaté pásmo na 30. ročníku Praga Cantat a zlaté pásmo v ruském Petrohradu na festivalu „Pajuščij Mir“. Od ledna 2019 se Mgr. Jiří Šimáček stal uměleckým vedoucím PSMU.