Basbarytonista Lukáš Bařák absolvoval Akademii múzických umění v Praze pod vedením Ivana Kusnjera a své znalosti prohlubuje na mistrovských kurzech u Adama Plachetky, Renato Brusona či Reginy Köbler. Na podzim 2014 debutoval v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích ve Figarově svatbě v titulní roli Figara, za...

Karel Košárek vystudoval konzervatoř v Kroměříži a Akademii múzických umění v Praze. Svá studia zakončil v USA (SMU Dallas), kde získal diplom Artist Certificate a titul Master in Music. Karel Košárek obdržel ceny na mnoha mezinárodních soutěžích, je laureátem soutěže Walter Naumburg v New Yorku (1997). Recitály v uplynulých sezónách v New...

Původně úspěšný houslista (vítěz soutěže Beethovenův Hradec 1964) začal svou dirigentskou dráhu v roce 1971 v plzeňské opeře, odkud přešel v roce 1974 do Ústí nad Labem jako šéf operního souboru. Pro jeho umělecký rozvoj byly důležité úspěchy v dirigentských soutěžích v Olomouci (1970), Besanconu (1971) a v Berlíně v soutěži H....

(1985, Bílovec okr. Nový Jičín) divadelní režisér, zpěvák, pedagog, autor divadelních her a písní. Absolvent zpěvu na Konzervatoři v Brně u Mgr. Ireny Sobolové – Hýlové (2007) a operní režie na HF JAMU Brno u odb. as. Mgr. Václava Málka (2015). Je zakladatelem a uměleckým vedoucím divadelního souboru...

Národopisný soubor Podskalák z Troubska se svou činností odkazuje k aktivitám spjatým s přípravami Národopisné výstavy českoslovanské konané roku 1895 v Praze, zejména s Národopisnou výstavou se slavností v Troubsku v roce 1894. Zdejší národopisní nadšenci – učitelé Konstantin Sojka a Metoděj Kocman, rolník J....

Hudecká muzika Hájek z Ostopovic Členky hudecké muziky byly původně tanečnice stejnojmenného souboru lidových písní a tanců, založeného v roce 1983. Protože vznikla potřeba hudebního doprovodu souboru, musely se muzikantky vzdát tancování a začít se věnovat hře na hudební nástroje. Tuto skupinu tvořila primáška Kateřina Fukanová, houslistky Radka Dobšíková...

Sopranistka Andrea Široká, roz.Priechodská získala po svém studiu na JAMU v Brně dvouleté angažmá ve Slezském divadle v Opavě. V současnosti je sólistkou opery Národního divadla v Brně, kde postupně ztvárnila množství rolí operního i operetního repertoáru. Například titulní roli Dafne v úspěšné a oceňované inscenaci...

Brněnský rodák a absolvent zdejší konzervatoře pokračoval ve studiu na pražské AMU, jež obohatil ročním stipendiem na vídeňské Hochschule für Musik a později uměleckou dráhou i osobním životem v Rakousku, Jižní Americe či Španělsku. Po úspěších v oblasti klasické kytary začal objevovat zcela jiný hudební svět...

V Praze narozený hobojista Vilém Veverka (1978) patří k nejrespektovanějším českým interpretům. Absolvoval Pražskou konzervatoř (F. X. Thuri), Akademii múzických umění v Praze (Liběna Séquardtová) a opakovaně se účastnil kurzů významného francouzského hobojisty Jeana-Louise Capezzaliho. Zásadním impulsem v jeho uměleckém rozvoji však bylo účinkování v „Gustav...

Symfonický orchestr Bern, sólista a dirigent hráli v perfektní souhře. Způsobem, kterým dal prostor jednotlivým nástrojům, vytvořil exemplární balanc a takt. DER BUND, Peter König, 5/3/2016   Victor Aviat odstartoval svou mezinárodní kariéru jako finalista Nestlé and Salzburg Festival Young Conductors Award roku 2014. Od té doby dál a...