Ženský pěvecký sbor Bohuslava Martinů je sborem s více než padesátiletou tradicí. V roce 1977 získal tento sbor souhlas nést jméno jedné z největších osobností jak české tak i světové hudby Bohuslava Martinů. V té samé době přišel k tělesu mladý dirigent Jaromír Javůrek, který...

Slezské divadlo Opava patří k nejstarším v České republice. 1. října 1805 byla slavnostně otevřena původní německá scéna a tím byla započatá více než dvousetletá nepřetržitá existence divadelní scény ve městě Opava. V Opavě se divadlo hrálo i po dobu okupace a druhé světové války. Německé divadlo ukončilo svou činnost...

– režisér, operní režii vystudoval na HAMU v Praze. V roce 1999 přijal místo pomocného režiséra ve Státní opeře Praha, kde spolupracoval s mnoha věhlasnými zahraničními režiséry. V roce 2009 zde připravil rekonstrukci původní inscenace Dominika Neunera Verdiho Otello z roku 1991 a v roce...

Tomáš Kořínek pochází z jihomoravského Vracova. Absolvoval brněnskou konzervatoř a JAMU. Již při svých studiích působil jako stálý host opery Divadla J.K.Tyla v Plzni, kde je od roku 2004 ve stálém angažmá. Je držitelem mnoha ocenění ze soutěží doma i v zahraničí. V letošním roce se objevil opět v širší...

Lenka Polášková vystudovala Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži obor hra na klavír a Ostravskou univerzitu obor Hudební výchova, sbormistrovství. Již při začátku studia na Ostravské univerzitě obnovila tradici sborového zpěvu v Hulíně a v září 1999 založila Smíšený pěvecký sbor Smetana – Hulín, jež...

Ladislava Košíková je absolventkou Divadelní fakulty JAMU v Brně, obor Taneční umění. Věnuje se choreografii, režijní práci i pedagogické činnosti v oblasti tance a pohybové výchovy. V současné době působí v Ateliéru Tanečního a pohybového divadla a výchovy na JAMU v Brně a na Pěveckém oddělení Konzervatoře...

Doc.Alena Vaňáková (nar.1943) vystudovala operní režii na JAMU v Brně u prof. Miloše Wasserbauera a poté získala další zkušenosti na roční stáži v Berlíně (1966-67) u režisérů Gotze Friedricha a Waltera Felsensteina. Celé své tvůrčí období působila v Janáčkově opeře v Brně, kde vytvořila řadu inscenací se scénografem Karlem Zmrzlým...

Moravské děti – Holešovský dětský sbor působí v Holešově již 45 let a patří mezi špičkové sbory známé nejen v České republice, ale i ve světě. Moravské děti založil Mgr. Karel Košárek při zdejší Lidové škole umění v Holešově a vedl je více než dvacet let....

Jurij Galatenko pochází z Ukrajiny. Sbormistrovství se věnoval již na Střední speciální hudební škole M. Lysenka v Kyjevě, následně studoval na Národní hudební akademii Ukrajiny (obor operní a symfonické dirigování). Po ukončení studia spolupracoval s mnoha významnými hudebními tělesy – dirigoval např. Komorní orchestr Státní filharmonie Černigov, Komorní...

Narodila se v Třebíči. Po studiu na Brněnské konzervatoři (obor klavír u prof. Václava Šeffla) pokračovala ve studiu sólového zpěvu na Akademii staré hudby v Brně a studiu dirigování sboru na Karlově Univerzitě v Praze pod vedením Jiřího Koláře a Marka Štryncla (gregoriánský chorál u...