Bratislavský chlapčenský zbor pôsobí na slovenskej umeleckej scéne od r.1982. Jeho zakladateľkou je ArtD. Magdaléna Rovňáková. Vznikol pri Slovenskej filharmónii a pod názvom Chlapčenský filharmonický zbor s obsadením soprány a alty interpretoval detské  party v oratóriách a kantátach. Postupne si budoval vlastný repertoár. V r.1988 sa...

Hudební vzdělání     od roku 2019     Conservatorium van Amsterdam 2017 – 2019         Akademie múzických umění v Praze                 bakalářské studium, obor Zpěv 2015 – 2017          Janáčkova konzervatoř v Ostravě, obor Zpěv    ...

Michaela Káčerková se soustavně věnuje sólové koncertní činnosti, vystupuje pravidelně na koncertech a festivalech v České republice, Německu, Rakousku, Polsku, Itálii a Francii, ale vrací se i do USA a do Japonska. Ve vlasti spolupracuje také s mnoha pěveckými sbory, sólisty, orchestry a barokními ansámbly,...

Marek Štilec patří k vyhledávaným představitelům mladé generace českých dirigentů. Spolupracuje s řadou významných světových orchestrů: New World Symphony, Ulster Orchestra, Wiener Concert-Verein Orchester, Das Kurpfälzische Kammerorchester Mannheim, London Classical Soloists, Sinfonietta Cracovia, The Orchestra of the Swan, Berlin Camerata, Kammerphilharmonie Graz, National Orchestra of Moldova ,Pärnu City...

PKF — Prague Philharmonia je považována za jeden z největších kulturních fenoménů novodobé historie České republiky po roce 1989. Vznikla v roce 1994 z iniciativy dirigenta Jiřího Bělohlávka (1946–2017) pod názvem Pražská komorní filharmonie. Dnes patří mezi nejrespektovanější nejen české, ale i světové orchestry, což...

Jaroslav Brych vystudoval nejprve hru na lesní roh na pardubické konzervatoři ve třídě O. Tvrdého a poté dirigování na pražské AMU u V. Neumanna, J. Veselky a R. Elišky. Opakovaně se účastnil dirigentských kurzů H. Rillinga ve Stuttgartu. V letech 1984 až 1997 byl sbormistrem Vysokoškolského...

Kühnův smíšený sbor patří do hudebního světa již půl století. Vznikl v roce 1959 připojením mužských hlasů k původně ženskému komornímu sboru, který založil ještě během svých studií na AMU v roce 1958 Pavel Kühn (1938–2003). Navázal tak na práci svých rodičů, sbormistrů Markéty a...

Simona Eisinger přišla do Vídně v dětství jako dcera slovenských diplomatů. Absolvovala studium na Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK). Současně se účastnila mistrovských kurzů u osobností, jako jsou Brigitte Fassbaender, Edita Gruber, Helmut Deutsch a Julius Drake. Od ukončení magisterského studia spolupracuje zejména...

Mezzosopranistka Petra Vondrová se narodila v Kolíně, kde také získala své první hudební vzdělání v ZUŠ Františka Kmocha. V roce 2012 absolvovala Pražskou konzervatoř ve třídě prof. Brigity Šulcové. Mimo to úspěšně vystudovala bakalářské studium ekonomie na ČZU v Praze. Nyní pokračuje ve studiu na Akademii...