Zemřel skladatel Hanuš Bartoň, dlouholetý člen mezinárodní poroty soutěže Generace

S velkým a upřímným smutkem oznamujeme, že v neděli 30. července zemřel po dlouhé, těžké nemoci hudební skladatel Hanuš Bartoň, dlouholetý člen mezinárodní poroty soutěže skladatelů do třiceti let „Generace“.

Hanuš Bartoň se narodil 16. května 1960 v Praze. Hru na klavír studoval od patnácti let na Pražské konzervatoři u Emila Leichnera a skladbu u Ilji Hurníka. Poté pokračoval ve studiu na AMU. Hru na klavír studoval u Jana Panenky, skladbu u Jiřího Pauera a Svatopluka Havelky. Absolvoval rovněž mnoho kurzů a stáží v zahraničí. Později v cizině přednášel – na Univerzitě umění v Astaně nebo na Conservatoriu G. Nicoliniho Piacenzy v Itálii. Od roku 2010 byl vedoucím katedry skladby na HAMU.

Oba vystudované obory dovedl velmi úspěšně kombinovat a využít ve svém profesionálním životě. Na svých klavírních koncertech uváděl nejen skladby současných domácích a zahraničních autorů, ale věnoval se i interpretaci děl starých českých mistrů, hrál v Dusíkovu klavírním duu a spolupracoval s komorními soubory Ars cameralis a MoEns. Převážná část jeho tvorby byla věnována instrumentální tvorbě, byl autorem scénické hudby k více než dvaceti divadelním představením.

S Mezinárodním hudebním festivalem Leoše Janáčka spolupracoval Hanuš Bartoň jako člen poroty soutěže Generace, která se koná v rámci festivalového dění. „Svým racionálním analytickým přístupem k hodnocení soutěžních děl, potřebným nadhledem, schopností jasně formulovat argumenty a hlavně svým nekonfliktním, přátelským postojem ke kolegům si získal přirozený respekt a významné postavení v soutěžní porotě,“ uvedl ředitel Janáčkova festivalu Jaromír Javůrek.