Zemřel ostravsko-opavský biskup Mons. František Václav Lobkowicz

S velkým smutkem jsme přijali zprávu o úmrtí biskupa Františka Václava Lobkowicze, zakladatele a prvního biskupa Diecéze ostravsko – opavské. Od svého návratu do našeho kraje a jmenování biskupem nově vzniknuvší diecéze velmi pozorně sledoval náš festival, byl iniciátorem některých počinů, převzal záštitu nad mimořádným projektem Dnů slezských varhan, stal se členem správní rady obecně prospěšné společnosti Janáčkův máj. Díky němu se uskutečnila velice náročná revitalizace amfiteátru v hukvaldské oboře, který by jinak byl odsouzen k zániku. Byl to náš festival, který realizoval slavnostní koncert k 20. výročí Ostravsko-opavské diecéze v katedrále Božského Spasitele. Spolupráce s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem a jím vedeným biskupstvím byla zcela příkladná a pro náš festival přínosná, inspirující a zavazující zároveň.