Začínají Dny slezských varhan

Dny slezských varhan jsou nedílnou a velmi specifickou součástí Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka. Již po čtvrté se ve dnech 4. – 5.6. uskuteční putování po pozoruhodných nástrojích Slezska. Pomyslný pevný bod je již tradičně kostel sv. Mikuláše v Ludgeřovicích s jeho krásnými a plně funkčními varhanami Rieger z r. 1930. Zde vystoupí francouzský varhaník Thierry Eschaich, který je považován za jedinečnou osobnost současné hudby a je jedním z nejvýznamnějších francouzských skladatelů své generace. Jeho výjimečnost spočívá ve schopnosti improvizace. Navíc se jako skladatel se věnuje tvorbě filmové hudby. Na festivalu se představí ve všech svých podobách – zahraje barokní hudbu a představí svou Improvizační suitu. Koncert se uskuteční 5. června v 19. hodin.

V Ostravsko-opavské diecézi nalezneme další vzácné nástroje, které se postupně daří rekonstruovat. Mezi ně patří i varhany v kostele sv. Bartoloměje v Kravařích a malý barokní nástroj v ostravském kostele sv. Václava. I zde se uskuteční koncerty Janáčkova festivalu – v Kravařích 5.6. vystoupí zkušený polský varhaník Roman Perucki, v ostravském kostele se může 4.6. festivalové publikum těšit na tuzemského interpreta Petra Čecha.