Dny slezských varhan

Z české varhanní pokladnice Doprovodná festivalová akce
4/6
pátek 19:30
Ostrava, kostel sv. Václava

Dny slezských varhan
Na počest 25. výročí založení Ostravsko-opavské diecéze, pod záštitou sídelního biskupa Mons. F. V. Lobkowicze, O.Praem.

Prohlídka kostela a varhan s historičkou umění Danielou Rywikovou – začátek v 18:30
Než se zaposloucháte do zvuku varhan, pojďte si s námi prohlédnout kostel sv. Václava, nejstarší kulturně-historickou památku Ostravy.
Stavba byla v průběhu staletí svědkem mnoha událostí, jejichž otisk nalézáme dodnes – na unikátních renesančních nástěnných malbách i v celkovém uspořádání kostela. 

Varhanní koncert – začátek v 19:30

 • Karel Stamic – Orchestrální kvartet F dur op. 14 č. 4  
 • Bohuslav Matěj Černohorský – Toccata C dur
 • anonym – Fuga a moll
 • František Xaver Brixi – Preludium C dur, Seykorka
 • Jan Křtitel Kuchař – Andante a moll
 • Jan Křtitel Vaňhal – Fuga XII
 • Karel Blažej Kopřiva – Fuga d moll supra cognomen DEBEFE, Fuga – Pastorella C dur
 • Josef Ferdinand Norbert Seger – Toccata a fuga II.
 • Jan Křtitel Vaňhal – Koncert pro varhany a smyčce F dur 

             

Účinkující

 • Petr Čech – varhany
 • Camerata Janáček
 • Pavel Doležal – umělecký vedoucí

 

Již počtvrté se uskuteční putování za slezskými varhanami. Kolem   pomyslného pevného bodu, kterým je již tradičně kostel sv. Mikuláše v Ludgeřovicích s jeho krásnými a plně funkčními varhanami Rieger z r. 1930 nalezneme v Ostravsko-opavské diecézi řadu pozoruhodných nástrojů, které se postupně daří rekonstruovat. Mezi ně patří i varhany v kostele sv. Bartoloměje v Kravařích a malý barokní nástroj v ostravském kostele sv. Václava. 

 

Vstupné na Dny slezských varhan

 • 1 koncert – 350 Kč / 250 Kč (plné/senior, student)
 • 2 koncerty – 600 Kč / 450 Kč (plné/senior, student)
 • 3 koncerty – 690 Kč / 510 Kč (plné/senior, student)
 • Autobus – 80 Kč

 

Doporučený oděv formal dress, náročnost střední