Vzpomínka na Ilju Racka st.

Foto: ČTK

Zpráva o odchodu herce Ilji Racka mě osobně velmi zasáhla. Měl jsem štěstí poznat ho blíže při jeho hostování na Janáčkově máji v roce 1995. Petr Eben napsal na legendární text Fausta rozsáhlou varhanní skladbu, kterou hrála Irena Chřibková. A text přednášel právě Ilja Racek. Setkání s ním bylo téměř fascinující, a to především díky jeho vysoké profesionalitě, která se snoubila s lidskostí, skromností a opravdovostí. Osobně si jel vyzkoušet akustiku farního kostela v Ostravě – Zábřehu, kde jsem mu byl „odborným poradcem“ ve smyslu slyšitelnosti a srozumitelnosti jeho hereckého projevu. Kromě sklenice vody neměl žádné další přání a večer byl Faustem, jemuž jste věřili každé slovo.

Když jsem si posteskl, že získat jeho kvalitní fotografii byl pro nás problém, prohlásil se svým typickým mírně ironickým pousmáním, že už léta ho nebaví „sbírat sám sebe“ a že žádný archiv si nevede. Došlo i na výhody a hlavně nevýhody bydlení v centru Prahy – bydlel ve Štěpánské ulici, ve které se mu ani díky všem povolením, která si obstaral, nepodařilo nikdy zaparkovat…

Jsem rád, že jsem se s touto osobností českého divadla potkal a že jsem ho mohl představit i ostravskému festivalovému publiku. Věřím, že s těmi, kteří jej předešli, si už v hereckém nebi vypráví zážitky ze svého bohatého a úspěšného
hereckého života.

Mgr. Jaromír Javůrek, Ph.D.
ředitel festivalu