Výsledky skladatelské soutěže GENERACE jsou zveřejněny!

Letošní ročník soutěže Generace měl rekordní počet přihlášených skladeb (86!). Členové poroty, kteří se setkali na online konferenci se shodli, že je letošní počet zaslaných skladeb velice potěšil a spolu se sekretariátem Janáčkova máje, o.p.s. mají radost, že se soutěž GENERACE – mezinárodní soutěž skladatelů do 30 let shledává se zájmem mladé generace skladatelů.

Gratulujeme všem oceněným a těšíme se na koncert GENERACE 2. 6. 2021, kde zazní oceněné skladby loňského ročníku GENERACE.

 Výsledky GENERACE 2021 – mezinárodní soutěž skladatelů do třiceti let 

Mezinárodní porota ve složení Milan Báchorek, Ivan Kurz, Hanuš Bartoň, Vít Zouhar (Česká republika), Alexander Lasoń (Polsko), Jevgenij Iršai (Slovensko) a László Tihányi (Maďarsko) prostudovala všechny zaslané soutěžní práce, zhodnotila přihlášené skladby rovněž po formální stránce a konstatovala, že všechny splnily podmínky. Soutěž měla v letošním ročníku rekordní počet soutěžících (86 skladeb) a udržela si svou vysokou úroveň, a to v obou kategoriích. 

Dne 29. března 2021 se konala v Ostravě v sídle obecně prospěšné společnosti Janáčkův máj, pořadatele soutěže, online konference na platformě ZOOM se členy poroty, Jaromírem Javůrkem, ředitelem Janáčkův máj, o.p.s., a Johanou Juríkovou, produkční Janáčkův máj o.p.s. Podkladem pro jednání byly body, tedy ohodnocení jednotlivých soutěžních prací, které zaslali všichni členové poroty. Toto bodování se stalo směrodatným pro udělení jednotlivých cen. Poté pan Javůrek a slečna Juríková výsledky osobně zkonzultovali s předsedou poroty Milanem Báchorkem. Ten pak potvrdil výsledkovou listinu. 

Dne 29. března 2021 byla uzavřena soutěž GENERACE 2021 s následujícími výsledky: 

I. kategorie do 30 let 

1. cena – Haimoni Balgavá (Slovensko) – Zvuky džungle/Sounds of Jungle 

2. cena – Jan Paweł Przegendza (Polsko) – Limitation 

2. cena Richard Grimm (Slovensko) – 8 miniatur pre dychové sexteto a bicie nástroje 

3. cena – Dániel Lázár (Maďarsko) – Melodic atmospheres 

3. cena – Remigius Klacanský (Slovensko) – Violin Concerto no. 1 

3. cena – Soňa Vetchá (Česká republika) „Eternity of CH“ for chamber ensemble 

 

II. kategorie do 21 let 

1. cena – Csenge Mihalicza (Maďarsko) – Six pieces for piano 

2. cena – Marek Cimbál (Česká republika) – Inseln 

3. cena – Michal Prokop (Česká republika) – Kvartet pro zobcové flétny 

 

Cena AHUV: 

Soňa Vetchá (Česká republika) – „Eternity of CH“ for chamber ensemble 

V Ostravě 29. 3. 2021

Jaromír Javůrek, Milan Báchorek