Video – Festivalová beseda s Jaroslavem Tůmou – 31. 5. 2019

Jaroslav Tůma, přední český varhaník a již od roku 2015 průvodce festivalovým projektem Den slezských varhan, v dialogu s ředitelem MHF Leoše Janáčka Jaromírem Javůrkem.