Valérie Zawadská

Valérie Zawadská se narodila 19. září 1958 ve Šternberku na Moravě. Má o rok starší sestru Annu. Rodiče pracovali v zemědělství, často se stěhovali a tak základní školu začala Valérie navštěvovat ve Slezských Rudolticích v okrese Bruntál, ale třetí třídu už absolvovala v Loučné nad Desnou v okrese Šumperk. Právě v Loučné nad Desnou začala navštěvovat taneční a pěvecký kroužek a začala recitovat. A to už byl jen krůček k divadlu. Od dvanácti let se zapojila do činnosti v dětském divadelním kroužku (první divadelní role, byla „Král“ v pohádce Boženy Němcové Sůl nad zlato) a pokračovala ve svazáckém, a posléze v „dospěláckém“ divadelním souboru. Na gymnázium v Šumperku byla přijata v roce 1973. Pokračovala také v recitaci a v letech 1973 – 1975 opakovaně zvítězila na Wolkerově Prostějovu (celostátní amatérská recitační soutěž). Na gymnáziu založila divadelní soubor a věnovala se divadlu malých forem i poezii. Několikrát zvítězila na celostátní recitační soutěži Neumannovy Poděbrady.

V roce 1977 odmaturovala a nastoupila do Severomoravského divadla v Šumperku, kde získala angažmá jako „elév“. V roce 1978 byla přijata na DAMU v Praze, kterou absolvovala v roce 1982 a nastoupila do angažmá v Západočeském divadle v Chebu, kde strávila čtyři roky. Do Městských divadel pražských byla přijata v roce 1986 a k 31. prosinci 1993 sama ukončila angažmá. Od 1. ledna 1994 je na „volné noze“.

V roce 1995 se jí narodil syn Jan a v roce 1998 syn Roman. Jejím životním partnerem je muzikant Roman „Krokus“ Kříž. V říjnu 2008 začala Valérie učit jevištní řeč a umělecký přednes, posléze i herectví, na Mezinárodní konzervatoři Praha v Oddělení hudebně dramatického umění a od září 2010 do dubna 2014 byla vedoucí hereckého oddělení Mezinárodní konzervatoře Praha. Od října 2013 spolupracuje se Střední a Vyšší odbornou školou reklamní a umělecké tvorby Michael v oblasti rétoriky. V současnosti se Valérie věnuje hlavně divadlu a poezii, pracuje pro rozhlas, televizi, film a v dabingu. Nemálo času věnuje také charitativní činnosti.