V pondělí skončí možnost hlásit se do Mistrovských kurzů K. Kněžíkové a I. Kahánka

V pondělí 22. května je uzávěrka přihlášek k účasti na letošních Janáčkových Mistrovských kurzech. A to jak pro aktivní, tak pasivní účastníky. V pěvecké třídě Kateřiny Kněžíkové zbývají poslední dvě místa pro aktivní účastníky, v klavírní třídě Iva Kahánka ještě místa jsou. Neodkládejte své rozhodnutí a přihlaste se! Šance prožít tři dny v Janáčkově rodišti s vynikajícími pedagogy – uznávanými umělci se nenaskytne každý den. Přihlašovací formulář naleznete zde.