Tomáš Stanček

Narodil se před třiadvaceti lety ve slezské Orlové. V letech 2009-2017 byl vedoucím orlovského vokálního uskupení Keep Smiling Gospel, který se soustřeďuje zejména na provozování spirituálů a skladeb žánru gospel. S tímto sborem koncertoval v několika zemích Evropy (např. ve Skotsku, Německu či
Rakousku) a účastnil se několika koncertních turné po celé České republice. Jako sbormistr spolupracoval i se zpěvákem Martinem Chodúrem při jeho Vánočním
turné.
Studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě v dirigentské třídě Jaromíra Javůrka. Nyní je posluchačem 2. ročníku na Akademii múzických umění v Praze, kde
studuje pod vedením dvou prominentních českých dirigentů – Leoše Svárovského a Tomáše Koutníka.
Pravidelně se zúčastňuje několika sbormistrovských seminářů pod vedením českých dirigentů a sbormistrů (Jurij Galatenko, Miriam Němcová, Jaroslav Brych,
Jiří Skopal st., Josef Surovík, Tomáš Motýl, ad.) jako frekventant i jako korepetitor.
Od roku 2018 je členem odborné rady NIPOS-ARTAMA pro středoškolský sborový zpěv.
Krom jiného, spolupracoval rovněž s polskou zpěvačkou Gabrielou Gasior, dánskou sbormistryní Lizou Littau a londýnským sbormistrem, zpěvákem a skladatelem Davidem Danielem, sopranistkou Patricií Janečkovou či tumpetistou Nikolaosem Grigoriadisem a klavíristou Michalem Bártou. Stojí za hudebním nastudováním dvou CD Janáčkovy konzervatoře s autorskou prací ostravské skladatelky Ireny Szurmanové, se kterou aktivně spolupracuje již čtyři sezóny.
Roku 2016 debutoval na MHF Janáčkův máj provedením koncertu vítězů skladatelské soutěže Generace. Spolupracoval s Janáčkovou filharmonií Ostrava,
Moravskou filharmonií Olomouc, Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín, PKF Prague Philharmonia a Západočeským symfonickým orchestrem v Mariánských lázních.
Zúčastnil se také dirigentských kurzů u SČF v Teplicích.
Od roku 2017 je sbormistrem Dvořákova komorního sboru v Kralupech nad Vlatvou. Dále spolupracuje s pěveckým sborem a orchestrem Ireny Szurmanové v
Třinci a je dirigentem komorního orchestru Far Musica v Brandýse n. Labem – Staré Boleslavi.