Taneční soubor Hradišťan

Soubor Hradišťan má své pevné místo mezi tělesy, které se zapsaly do vývoje folklorismu v českých zemích a které překročily hranici pouhého přenesení lidové písně a tance na jeviště. Svou tvorbou se pohybuje na pomezí žánrů a stylů, přesto s jedním sjednocujícím elementem – lidovou kulturou a jejím odkazem.

V současné době pracuje pod vedením hudebníka Jiřího Pavlici a choreografky Ladislavy Košíkové. Jejich umělecká spolupráce přinesla nejrůznější hudebně taneční projekty, mezi něž patří např. 3x je člověk (2010), Studánko, rubínko (2009), Zpívání o lásce (2002), O člověku (1999), O slunovratu (1998), Skrytá tajemství (1995), V proměnách času (1994), Biblická zastavení (1992). V nich se prezentuje širokou dramaturgií, která se inspiruje zejména v historii a v lidové kultuře, a to v širokém rozpětí od konkrétních autentických projevů či reálií až po obecné filozofické myšlenky, jež se vyslovují k otázkám současného světa. Svou bohatou koncertní činností oslovuje soubor Hradišťan diváky nejen doma, ale i v řadě dalších zemí Evropy, Asie, Afriky i Ameriky – např. v loňském roce reprezentoval ČR v Jižní Koreji na festivalu ICCN (festival nehmotného kulturního dědictví UNESCO).

Vedle společných koncertů se svou vlastní cestou ubírá jak hudební, tak taneční složka souboru. Jiří Pavlica přivedl muziku Hradišťanu k nadžánrovému hudebnímu pojetí a představil ji v řadě projektů na zvukových nosičích, ve stovkách koncertů před domácím i zahraničním publikem, v rozmanitých cyklech televizních, rozhlasových či festivalových.

Taneční složka se v řadě případů rovněž realizuje samostatně v nejrůznějších projektech, především v těch, kde Ladislava Košíková spolupracuje jako choreografka. Za zmínku stojí představení Janáčkovy opery Její pastorkyňa na Mezinárodním hudebním festivalu v Salcburku (2001), komponovaný program z děl českého hudebního romantismu skladatelů A. Dvořáka a B. Smetany s Vídeňskou filharmonií (2002), Janáčkův balet Rákoš Rákoczy (2004), Žákovské Vigílie s Musicou Bohemicou (2006), scénické ztvárnění kantáty Kytice Bohuslava Martinů, jehož světová premiéra se uskutečnila na Smetanově Litomyšli 2007 a následně na MHF Pražské jaro 2010 nebo taneční zpracování Catulli Carmina Carla Orffa a Svatby Igora Stravinského na objednávku MOF Smetanova Litomyšl 2011. Poslední premiéry Tanečního souboru Hradišťan jsou tanečně hudební revue Claudio Monteverdi a české země, která proběhla v rámci festivalu Hudba Znojmo 2013, a spolupráce s uherskohradišťskou hudební skupinou Rabi Gabi, kde se spojuje židovská tradice s moravskou lidovou kulturou.