Stanislav Vavřínek

dirigent

Vystudoval na Konzervatoři Brno flétnu a dirigování. Během tohoto studia byl po 4 roky členem Dechového kvintetu brněnské konzervatoře, které obdrželo pozvání vystoupit na Mezinárodním mládežnickém festivalu v Bayreuthu v roce 1989 a 1990 jakožto komorní ansámbl a také jako členové Bayreuthského festivalového mládežnického orchestru. V dirigentském studiu pokračoval na pražské Akademii múzických umění u profesorů Elišky, Vajnara, Koutníka a Štycha.

Po dokončení AMU absolvoval v roce 1997 mistrovské kurzy u Roberta Benziho ve Švýcarsku, které uzavřel koncertem s Bielskou filharmonií.

V letech 1994–1998 byl hlavním dirigentem Pražského studentského orchestru, s nímž natočil řadu rozhlasových a televizních nahrávek, uskutečnil několik zahraničních cest a získal ocenění: na mezinárodní soutěži v belgickém Neerpeltu 1. cenu s nejvyšším oceněním soutěže „Suma cum laude“ (1995) a v národní rozhlasové soutěži Concerto Bohemia v rozmezí tří let dvě 1. ceny (1995 a 1996) a cenu absolutního vítěze (1997) za provedení Šostakovičovy Komorní symfonie c-moll. V následujícím roce (1998) dirigoval Mezinárodní mládežnický orchestr na závěrečném festivalovém koncertě v japonské Šizuoce.

Jako host vystupoval s Českou filharmonií, Janáčkovou filharmonií Ostrava, Hamburskými symfoniky, Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy, Státní filharmonií Brno, Slovenskou filharmonií, Českým národním symfonickým orchestrem, Pražskou komorní filharmonií, Gdaňskou filharmonií a mnoha dalšími tělesy.

Spolupracoval s mnoha významnými sólisty – Misha Maisky, Alexandr Gindin, Olga Kern, Bruno Canino, Ivan Moravec, Eugene Indjic, Sergej Krylov, David Lomeli, Štefan Margita, Gabriela Beňačková, Dagmar Pecková, Ivan Kusnjer, Václav Hudeček, Pavel Šporcl, Sophia Jaffé, Jiří Bárta aj.)

Vavřínek pravidelně vystupuje na prestižních festivalech (Festival ve městě Šizuoka, MHF Pražské jaro, MHF Pražský podzim, MHF Janáčkův máj, MHF Český Krumlov, MHF duchovní hudby Brno, MHF Svatováclavský hudební festival, aj.). Natočil 7 CD s hudbou W. A. Mozarta, Haydna, Dvořáka, Čajkovského, Sternwalda, Bartóka a Šostakoviče.

Koncertoval v Německu, Rakousku, Belgii, Francii, Švýcarsku, Polsku, Španělsku, Japonsku, Číně. Natočil řadu nahrávek pro Český rozhlas a Českou televizi.

V letech 2006–2010 působil jako pedagog na dirigentské katedře pražské Akademie múzických umění.

V letech 1999–2008 byl šéfdirigentem Jihočeské komorní filharmonie České Budějovice.

V letech 2008–2015 působil jako šéfdirigent Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín.

V posledních letech je pravidelným hostem mnoha významných českých orchestrů a díky jeho skvělým schopnostem a technikám dirigování je jedním z nejpopulárnějších interpretů hudby 2. pol. 20. století v České republice.