Slovinská jednička mezi a cappellovými soubory Ingenium Ensemble zazářila v Opavě

Ingenium Ensemble vystoupil na Mezinárodním hudebním festivalu Leoše Janáčka. Smíšený vokální soubor tvořený šesti mladými zpěváky ze Slovinska se představil v programu z děl skladatelů renesance, baroka, romantismu, 20. i 21. století. Sakrální prostor nejstaršího opavského Kostela sv. Václava disponuje akustikou, v níž ne každý obstojí. Ingenium Ensemble však zapůsobil jako zkušené těleso, které ví, co si může v podobném interiéru dovolit.

 

 

Vystoupení slovinského souboru předcházela zdravice velvyslance Slovinska v České republice, Jeho Excelence Leona Marca. Obvykle projevy řečníků nestojí příliš za zmínku, ale noblesní velvyslanec byl čestnou výjimkou. Provedl brilantně obecenstvo v pěti minutách slovinskou hudební historiografií, upozornil na významné kulturní styky a osobnosti, které obě země pojí a závěrem i nenuceným a vtipným způsobem pozval na návštěvu své země. Mimochodem, ten, kdo si koupil program, dostal k němu i mapu Slovinska a mohl po koncertě rovnou začít plánovat.

Ingenium Ensemble tvoří čtyři sourozenci Zala (soprán), Mirjam (mezzosoprán) Blaž (tenor) a Matjaž(baryton) Strmole, kteří pochází ze slovinské Lublaně. Soubor dotváří Domen Anžlovar (tenor) a Jan Kuhar(bas). V jejich podání si obecenstvo vyslechlo patnáct skladeb variabilního hlasového obsazení (nejčastěji vokální kvarteto a sexteto). V úvodu zaznělo Praeparate corda vestra slovinského renesančního mistra Jacoba Handla Galluse. Zajímavá byla východní liturgií inspirovaná Njest svjat Stevana Mokranjace, který byl vrstevníkem Leoše Janáčka. V programu nechyběla ani česká hudba: Sepulto Domino Jana Dismase Zelenky zazpíval soubor s vroucností a intonační čistotou. Podobně zdařilé bylo i Graduale a Ave Maria Leoše Janáčka.

 

 

Největší ohlas však vyvolal Psalm 23 Antonína Dvořáka, jehož niterně osobní „hovor s Bohem“ byl v podání Slovinců jednoduše úchvatný. Současnou slovinskou duchovní hudbu reprezentovaly kompozice člena Ingenium Ensemble Blaže Strmole a skladatele Damijana Močnika, na závěr zaznělo i oblíbené Alleluiapolského současného autora Romualda Twardovského.

Přestože Ingenium Ensemble zazpíval českou duchovní hudbu skvěle, nejvíce na mne osobně zapůsobily skladby vycházející z východního rítu, který se odrážel zejména v pravoslavných inspiracích ruského skladatele Česnokova i v díle dalších autorů. V těchto kompozicích byl Ingenium Ensemble nejvíc doma a zaujal odosobněním v pokoře, s níž harmonicky bohatý tónový materiál v podobě zahuštěných souzvuků a zajímavých hudebních barev psychologicky přesvědčivě zazpíval.

Ingenium Ensemble dokázali, že jejich pověst a úspěchy na poli vokální hudby nejsou náhodou, nýbrž faktem, který je logicky připravený a bytostně prožitý. Z šestihlasé hudební syntaxe souboru se linula vyvážená dynamická hladina, která byla mírně čeřena v případě sólově výraznějšího partu (nejčastěji se nacházel v sopránu a prvním tenoru). Provedení souboru provázel soulad, přirozenost a přesnost v detailním zaměření se na jednotlivé vokály i v posouzení celkové koncepce. Program byl koncipován atraktivně a plynul svižně střídáním slovinských a českých autorů, což ilustrovalo onen pomyslný průnik kultur. Z tohoto hlediska bylo motto koncertu Pocta slovanské duši dokonale naplněno.

 

 

Nesmírně sympatický byl rovněž přístup mladých umělců, kteří každou skladbu stručně, věcně a zajímavě okomentovali: u jednotlivých charakteristik se členové souboru jako spíkři střídali. Tím, co je už přidanou hodnotou (protože se o ni lze opřít, jedině, pokud všechny interpretační zřetele jsou v naprostém pořádku), byl osobní prožitek Ingenium Ensemble, který byl velmi příjemný a po stránce uplatnění emocí se držel v mezích bezprostřednosti i potřebné interpretační kázně.

Ingenium Ensemble má mnoho vynikajících atributů. V Opavě na Mezinárodním hudebním festivalu Leoše Janáčka se představil ve vynikající formě jako soubor, který svou profesionalitou, nasazením, skromností a komunikací s obecenstvem může být vzorovým příkladem toho, jak se to má dělat. Třešničkou na dortu bylo, že Ingenium Ensemble po koncertě ochotně porozprávěli s lidmi, podepsali své krásné debutové CD a ukázali, že jsou i v běžné osobní komunikaci báječnými lidmi, kteří dělají to, co je baví a naplňuje.

Milan Bátor
Zdroj: https://www.casopisharmonie.cz/kritiky/slovinska-jednicka-mezi-a-cappellovymi-soubory-ingenium-ensemble-zazarila-v-opave.html
Foto: Lukáš Tížek