Slezská filharmonie Katovice pořádá koncert na počest MHF Leoše Janáčka

Slezská filharmonie Katovice, která v loňském roce zaujala ostravské publikum svou současnou velmi vysokou uměleckou úrovní a pod taktovkou Marka Prášila odvedla na MHF Leoše Janáčka skvělý výkon, pořádá na počest našeho festivalu velký koncert. Uskuteční se v neděli 2. července v sále Slezské filharmonie v Katovicích. Ve speciálním programu tvořeném skladbami pro bicí a smyčce nalezla své místo i Janáčkova Suita pro smyčcový orchestr. Koncert bude řídit nám již dobře známý polsko-ukrajinský dirigent Yaroslav Shemet.