Skončil první mistrovský kurz MHF Leoše Janáčka

V neděli 13. června odpoledne skončil koncertem aktivních účastníků ve společenském sále ZŠ Leoše Janáčka v Hukvaldech mistrovský kurz vedený klavíristou a rezidenčním umělcem festivalu Ivo Kahánkem. Na programu koncertu, stejně jako celého kurzu, byla klavírní díla slavného hukvaldského rodáka. Kursu, který probíhal podle slov I. Kahánka v přátelské a tvůrčí atmosféře, se zúčastnilo pět aktivních a patnáct pasivních účastníků z celé České republiky. Během tří dnů našli vedle klavíru čas i na návštěvu Janáčkova památníku a nasáli do sebe genius loci výjimečného místa.

Na závěrečném koncertě se představila Markéta Vodrážková z Konzervatoře J.P. Vejvanovského v Kroměříži, Denis Szalbot a Vojtěch Říha z Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, ale rovněž MgA. Jaroslava Filipová, pedagožka ZUŠ F. Jílka v Brně a Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.

Foto: Dalibor Válek