Roman Válek

ROMAN VÁLEK, úspěšný Český dirigent, který se specializuje na velké vokálně-instrumentální tituly. Je zakladatelem a šéfdirigentem souboru Czech Ensemble Baroque, který se zabývá hudbou 17. až 19. století v duchu stylové interpretace. Jeho uměleckým krédem je dostat na česká pódia stěžejní díla renesanční, barokní a klasicistní literatury v dobové interpretaci.

Je šéfdirigentem operní stagiony Hudebního festivalu Znojmo, zakladatelem Letní školy barokní hudby, zaměřené na oratoria 18. století a Třebíčského operního festivalu.

V oblasti autentické interpretace pracoval jako dirigent s orchestry Musica Aeterna Bratislava, Musica Florea, Solamente Naturali Bratislava a významnými sólisty z tohoto oboru: M. Kožená, R. Tyson, G. Farkas, D. James, A. Plachetka, B. M. Willi, F. Brüggen, A. di Marchi, J. Griffith, M. Brown, Ch. Genz, J. F. Lombard, A. Mykolajczik, J. Frederiksen, M. Knoblochová, P. Zajíček, M. Štryncl, L. Peterková a mnozí další.

Od roku 2005 uvedl řadu českých premiér významných operních děl: A. Vivaldi – Dorilla in Tempe, H. Purcell – King Arthur, J. Mysliveček – Montezuma, J. P. Rameau – Platée aj. V současnosti se zabývá především rekonstrukcí díla F. X. Richtera.

O velké šíři repertoáru Roman Válka svědčí i spolupráce s dalšími významnými soudobými tělesy (Orchestry: Pražská komorní filharmonie, Filharmonie Brno, Janáčkova filharmonie Ostrava, Komorní orchestr FOK, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín a další., Operní domy: Opera Národního divadla v Praze, Národní divadlo Moravskoslezské Ostrava aj. Sbory: Pražský filharmonický sbor, Pražský komorní sbor, Ars Brunensis Chorus, Brněnský akademický sbor, Madrigal quintet Brno aj.). Jako sbormistr spolupracoval do roku 2000 s významnými dirigenty, jako G. Rožděstvěnský, J. Bělohlávek, G. Albrecht, G. Delogu, N. Moldoveanu aj. Je zván na významné hudební festivaly (Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Janáčkův Máj, Europäische Kirche musik Schwäbish Gmünd (D), NDR Musik festival Hamburg (D), WDR Musik festival (D), Festival Radovljica (SLO).

Pořídil nahrávky pro WDR, NDR, Radio France, Český Rozhlas, Česká televize a téměř 30 CD titulů pro Pickwick Allegro London, Marimba Classic DE, Supraphon, Panton a další. Získal řadu ocenění, např. Cena A. Radoka za realizaci melodramu Z. Fibicha Smrt Hippodamie, Cenu časopisu Diapason za nahrávku kompletních madrigalů B. Martinů.