Plk. Václav BLAHUNEK

Šéfdirigent Hudby Hradní stráže a Policie ČR, se narodil v roce 1971, absolvoval Hudební fakultu AMU v Praze, nejprve ve hře na klarinet a poté v oboru dirigování, tamtéž obhájil v roce 2010 doktorskou práci na téma Symfonický dechový orchestr v reflexi české tvorby 2. poloviny 20. století. Zúčastnil se dirigentských kurzů Jiřího Bělohlávka a Nicolase Pasqueta na HAMU v Praze, a Craiga Kirchoffa na americké univerzitě v Appletonu. Václav Blahunek spolupracuje s mnoha domácími i zahraničními hudebními tělesy. Hostoval také ve Státní opeře Praha a v divadle v Ústí nad Labem. Václav Blahunek působí ve funkci dirigenta Hudby Hradní stráže a Policie České republiky od roku 1999, v roce 2009 byl jmenován do funkce jeho šéfdirigenta. V rámci koncertů MHF Pražské jaro 2005 zazněla pod jeho taktovkou symfonie Karla Husy Hudba pro Prahu 68 v české premiéře. Z koncertních projektů pro Českou filharmonii to byl Gustav Mahler a vojenská hudba v Jihlavě 1875, živě nahraný na CD pro Arco Diva, nebo Čeští skladatelé v USA po roce 1948 (Karel Boleslav Jirák, Václav Nelhybel, Karel Husa), vysílaný Českým rozhlasem. Následovaly koncerty pro festival Janáčkův máj, Svatováclavské slavnosti, k Roku české hudby 2014 a koncerty v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2012 a 2014.