Pěvecké sdružení moravských učitelů

PSMU – Pěvecké sdružení moravských učitelů z.s. založil Ferdinand Vach, významný pedagog a skladatel. Podařilo se mu ze studentů a absolventů kroměřížského Pedagogia sestavit vynikající mužský sbor, s nímž si vytkl za cíl oprostit se od moravského provincionalismu a doznívající vlastenecké nostalgie. Položil tak základy moderní sborové interpretaci, opřené o suverénní technickou dokonalost a umocněné stylovou vytříbeností a hlubokým procítěním ideového obsahu, s nutností zcela nové koncepce umělecké práce – progresivní dramaturgie, vyspělá hlasová kultura, absolutní intonace, zpěv zpaměti. PSMU přispělo k obohacení národní kultury i tím, že podnítilo založení nových pěveckých sborů, ale také vznik četných a osobitých sborových děl.

Právě odtud, z Kroměříže, zazářila v roce 1903 hvězda, dosavadní stálice mezi ostatními mužskými pěveckými sbory. Díky stylové a obsahové vytříbenosti a vyspělé hlasové kultuře pronikalo PSMU od roku 1905 i do ciziny, kde působilo jako objev a doznávalo triumfálních úspěchů. Vachovo průkopnické dílo dále rozvinul prof. Jan Šoupal, pod jeho vedením dosáhlo sdružení suverénních vítězství v náročných světových sborových soutěžích. V roce 1964 převzal funkci dirigenta skladatel a hudební teoretik prof. Antonín Tučapský, který vnesl do činnosti sboru řadu nových progresivních prvků. Po krátkém působení dirigenta Oldřicha Halmy, známého zejména úpravami lidových písní, stanul roku 1975 v čele PSMU prof. Lubomír Mátl. Prof. Lubomír Mátl, který vedl sbor k novým interpretačním metám dlouhých 40 let do roku 2015. Pod jeho vedením získalo sdružení řadu ocenění doma i v zahraničí. Nastudoval se sborem řadu velkých a obtížných skladeb a pozvedl na velmi vysokou úroveň jeho interpretační schopnosti.

Od ledna 2015 do ledna 2019 se stal uměleckým vedoucím PSMU nadějný žák profesora Mátla – Jiří Najvar. Ten i přes své mládí dokázal svoji erudovanost jako sbormistr i jako skladatel. Po Jiřím Najvarovi převzal záruku za uměleckou úroveň i sbormistrovskou taktovku zkušený sbormistr a držitel několika sborových ocenění – Mgr. Jiří Šimáček.

Na úspěch v 30. ročníku Praga Cantat v roce 2016 (zlaté a stříbné pásmo) navázalo sdružení účastí na festivalu „Pajuščij Mir“ v Petrohradu v srpnu 2018, odkud si přivezlo stejná ocenění v prestižní mezinárodní soutěži. Kromě mnoha povedených koncertů na různých místech naší vlasti bylo sdružení přizváno i k natáčení a přímému přenosu Českého rozhlasu skladeb Leoše Janáčka a jeho žáků přímo z Lysé Hory v září 2017. Účastnilo se také natáčení filmového dokumentu o Otakaru Brdečkovi. Počátkem roku 2018 premiéroval skladbu svého nadějného dirigenta Jiřího Najvara Hukvaldské studánky. Za velmi povedený byl hodnocen koncert PSMU v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka v červnu 2018 na Hukvaldech, a i proto bylo PSMU znova vyzváno ke spolupráci, tentokráte při závěrečném koncertu tohoto festivalu v červnu 2019. Po 22 letech se také PSMU vrací na festival Smetanova Litomyšl k oslavě 195. výročí narození Bedřicha Smetany. K výročí úmrtí dalšího našeho velikána Bohuslava Martinů jsme pozváni v srpnu do Poličky. Po několikaleté odmlce se opět rozvíjí také vztahy a spolupráce se Speváckým zborom slovenských učiteľov, se kterým společně vystoupí v listopadu v Orlové a Českém Těšíně.