Pavla Radostová

Pavla Radostová se narodila v roce 1989. Od 5 let zpívá s rodinným souborem Musica Laetitia, který se věnuje převážně barokní hudbě. Na ZUŠ Antonína Dvořáka v Lipníku nad Bečvou navštěvovala hodiny zpěvu a klavíru. Vystudovala Konzervatoř Brno ve třídě MgA. Blanky Morávkové. Zde se zúčastnila projektů Operního studia. Nyní studuje na JAMU u paní Natálie Romanové-Achaladze. Během studií se pravidelně zapojuje do inscenací Komorní opery. Je členkou několika souborů: Ensemble Opera Diversa, Czech Ensemle Baroque, Tupá Šídla, Musica Laetitia, atd. Spolupracuje s Brno Contemporary Orchestra pod vedením dirigenta Pavla Šnajdra, dále příležitostně s Ensemble Inégal (um. vedoucí Adam Viktora) či Musicou Aeternou (um. vedoucí Peter Zajíček), hostuje v několika sborech, např. Moravan Kroměříž. V roce 2018 ji čeká debut v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích. Své vzdělání si rozšiřuje pravidelnou účastí na pěveckých kurzech a workshopech. Kromě vážné hudby se věnuje také jazzu, gospelu, muzikálu, pedagogické a koncertní činnosti.