Odešla významná osobnost ostravského hudebního života

Dnes nás v produkci festivalu zastihla velmi smutná zpráva. V noci z 16. na 17. září, ve věku 94 let, zemřel doc. PhDr. Ivan Měrka.

Narodil se sice v Košicích, ale celý svůj profesionální život prožil v Ostravě.

Byl zakládajícím členem Slezského klavírního tria a Ostravského kvarteta, koncertním mistrem ostravského operního orchestru a Ostravské, později Janáčkovy, filharmonie. Rozhodně zajímavá, byť nedlouhá,  je i jeho pěvecká stopa, ať již v ostravském rozhlasovém studiu nebo na scéně ostravské opery. Celý život se rovněž věnoval pedagogické činnosti a to především na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Byl obdivuhodně činný i v oblasti muzikologické

a publikační. Jeho kniha „Violoncello“  je vysoce hodnocena a ve svém oboru patří k těm nejobsáhlejším.

S Janáčkovým májem byl spojen od prvního festivalového ročníku v roce 1976, a to především jako interpret: sólista, komorní hráč a člen Ostravského kvarteta.

V pozdějších letech, a to až do předloňského ročníku, se podílel na odborných textech koncertních programů jako autor a jako nekompromisní a zasvěcený korektor a redaktor. Díky jeho preciznosti a smyslu pro detail, má publikace

Moravský hudební klenot – 30 let Janáčkova máje výborně a bezchybně zpracovanou faktografii.

Ivan Měrka, jak to u velkých osobností bývá, byl kontroverzní, nesmírně pracovitý a houževnatý, ale stejně tak tvrdohlavý a dovedl se přít až do morku kosti. Celý náš festivalový tým na něj bude dlouho vzpomínat a jeho práce pro Janáčkův festival, také díky festivalovém archívu, nebude nikdy zapomenuta.

 

Čest jeho památce!

Jaromír Javůrek,  ředitel MHF Leoše Janáčka