Odešla Hana Jarolímková

V pátek 21. ledna 2022 zemřela Hana Jarolímková, hudební publicistka, která byla od roku 2004 šéfredaktorkou Hudební rozhledy – nejdéle kontinuálně vycházejícího hudebního časopisu u nás. Hudební rozhledy byly dlouhodobým partnerem našeho festivalu. Hana Jarolímková se do festivalového dění aktivně zapojovala – byla autorkou textů některých našich programů. Hudební rozhledy zanikly na sklonku roku 2021. Vážíme si vřelé spolupráce. Čest její památce.