Nový mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka

Částkou šesti milionů korun přispěje město Ostrava na Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka, který vznikne od příštího roku sloučením stávajících festivalů Janáčkův máj a Janáčkovy Hukvaldy. Společné memorandum v této věci, v němž se Moravskoslezský kraj zavazuje poskytnout 3 miliony a město Hukvaldy 200 tisíc korun, schválili 15. listopadu ostravští zastupitelé.

„Chceme využít skutečnosti, že právě v příštím roce uplyne 90 let od smrti tohoto významného hudebního skladatele. Věříme, že nově vzniklý Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka má předpoklady stát se ještě prestižnější a významnější událostí, než oba dosavadní festivaly, které se zaštiťují jeho jménem,“ uvedl primátor Tomáš Macura.

Festival Janáčkovy Hukvaldy vznikl pod názvem Janáčkovo hudební Lašsko v roce 1948, tradice ostravského festivalu se začala psát v roce 1950. Janáčkovým májem se stala z Ostravského hudebního jara a Ostravského máje v roce 1976. Přes dílčí odlišnosti usilovaly oba festivaly o totéž: o prezentaci a propagaci díla Leoše Janáčka a obecně hodnot klasické hudby.

Základní osou sloučeného festivalu budou Ostrava a Hukvaldy, místa úmrtí a narození Leoše Janáčka. Jeho součástí budou i nadále koncerty ve vybraných městech a obcích Moravskoslezského kraje. V roce 2018 bude festival zahájen 21. května koncertem České filharmonie, ukončí jej koncert árií z českých oper 30. června v hukvaldské oboře. Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka se stane největším hudebním festivalem s janáčkovskou tematikou v Evropě a vytvoří doplňující protějšek brněnskému opernímu festivalu Janáček – Brno.

Organizátorem MHF Leoše Janáčka bude obecně prospěšná společnost Janáčkův máj, která bude zodpovědná nejen za produkční, ale také ekonomické zajištění akce. Festival zůstane v návaznosti na MHF Janáčkův máj členem prestižní Evropské festivalové asociace, partnerem Institutu umění – Divadelního ústavu v Praze a dalších organizací. Celkové náklady na uspořádání prvního ročníku se odhadují na 18,7 milionu korun.

Zdroj: https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/vznikne-hudebni-festival-leose-janacka