Nejmladší generaci umělců klasické hudby představí SHOWCASE MLADÝCH ČESKÝCH INTERPRETŮ 2018

Druhý ročník Showcase mladých českých interpretů se uskuteční 15. a 16. 6. 2018 jako součást doprovodného programu MHF Leoše Janáčka. Showcase nabídne vystoupení hudebníků nejmladší generace z oblasti klasické hudby. Prezentace umělců se uskuteční v prostorách Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a budou kromě odborníků přístupné i veřejnosti jako zvláštní forma koncertu.

Účelem showcase je představit v sledu krátkých vystoupení domácím i zahraničním expertům nejmladší generaci umělců klasické hudby (od 15 do 30 let). Výběrová komise složená z odborníků vybere interprety z vytipovaných mladých umělců, kteří již zaznamenali úspěch v oborových soutěžích. Hudebníci nejsou vázáni požadavky na repertoár, měli by ale vybrat takový, který zvýrazní jejich talent. Předběžný výběr umělců je ukončen, začátkem března zasedne odborná komise ve složení PhDr. Lenka Dohnalová, Ph.D., prof. MgA Dušan Foltýn, PhDr. Helena Havlíková, MgA. Václav Hudeček, doc. MgA. Jan Jiraský, PhD., doc. MgA. Helena Kaupová, prof. Mgr. Vítězslav Kuzník, prof. MgA Jindřich Petráš, Mgr. Soňa Javůrková.

Současná mladá generace umělců v oboru interpretace klasické hudby zaznamenává pozoruhodnou řadu mezinárodních úspěchů, avšak v kariérním postupu zejména po absolutoriu školy nemá dostatečnou systémovou podporu,“ konstatuje Lenka Dohnalová, iniciátorka projektu. Ředitelka pořádajícího Institutu umění – Divadelního ústavu Pavla Petrová dodává: „Posláním IDU, jakožto veřejné kulturní instituce, je, mimo jiné, podporovat i takové projekty, které pomáhají mladým talentům, a tím přispívají k rozvoji české kultury.“

Showcase je jedním z formátů, jak na mladé umělce koncentrovaným způsobem upozornit experty – zástupce agentur, festivalů, orchestrů, médií. Tento způsob se zatím spíše praktikoval v oboru populární hudby (připomeňme např. showcase při Colours of Ostrava). V roce 2015, kdy se konal Showcase mladých českých interpretů poprvé, využili pořadatelé příležitosti setkání zástupců evropských festivalů (Asociace evropských festivalů) v Ostravě při Janáčkově máji. Přidanou hodnotou pro účinkující je možnost společenského setkání s odborníky, protože nedílnou součástí kariéry je nejen umělecký výkon, ale také schopnost sebeprezentace.

Součástí projektu je také workshop k interpretaci jubilujícího Leoše Janáčka. V oboru pěveckém jej povede doc. Helena Kaupová (HAMU), v oboru instrumentálním doc. Jan Jiraský (JAMU).

Pro experty je připraven doprovodný program, který by měl představit specifické kulturní hodnoty Ostravska.

Hlavním pořadatelem je Institut umění – Divadelní ústav, spolupořadateli jsou MHF Leoše Janáčka a Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Akce se koná pod záštitou nevládní oborové organizace – České hudební rady. Projekt je podpořen Ministerstvem kultury ČR.

Zdroj: http://www.idu.cz/cs/nejmladsi-generaci-umelcu-klasicke-hudby-predstavi