Nedělní beseda s Janem Martiníkem v centru PANT se ruší!

Vzhledem k prokázané nákaze Jana Martiníka nemocí COVID-19, jsme nuceni nedělní besedu v Centru PANT zrušit. Děkujeme Vám za pochopení a Janu Martiníkovi přejeme hladký průběh nemoci.

Koncert Krása italského belcanta 22. 9. se však uskuteční dle plánu, ale s jinými sólisty, které Vám brzy představíme.

Váš MHF LJ