Mistrovské kurzy Ivana Ženatého vyvrcholily koncertem

Včera skončily Mistrovské kurzy, které vedl prof. Ivan Ženatý. Na závěrečném koncertě, který se konal v rodném domě Leoše Janáčka vystoupili ve skladbách českých Mistrů za klavírního doprovodu doc. Stanislava Bogunii účastníci kurzů Klára Zemanová, Adéla Hýková, Milada Šulcová, Jan Cerman a Pavla Tesařová. Jejich výkony, průvodní slovo I. Ženatého i přítomní posluchači vytvořili  velmi příjemnou atmosféru plně zapadající do krásného hukvaldského nedělního odpoledne.

Foto: Petr Tkáč