MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL LEOŠE JANÁČKA MÁ PŘED SEBOU POSLEDNÍ DVA TÝDNY. NABÍDNE V NICH DEVĚT RŮZNORODÝCH VEČERŮ

Dosavadní průběh letošního ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka svědčí o tom, že se pořadatelům daří naplňovat jejich záměr: nabídnout různorodé programy co nejširšímu okruhu posluchačů. A skutečně si každý koncert doposud našel své publikum, které tvořili posluchači mladé a střední generace, zcela noví nebo také rodiny s dětmi. Letošní festival jde do svého velkého finále a logicky se nabízí otázka, co ještě může například po koncertech Cameraty Salzburg, Litevského národního symfonického orchestru, houslového recitálu Juliana Rachlina či klavírního recitálu Romana Rabinoviche nabídnout. „Není toho málo,“ říká ředitel festivalu Jaromír Javůrek a dodává: „Za zmínku rozhodně stojí dva sólové recitály. Harfový Jany Bouškové 22. 6. v krásném secesním sále „Pod zeleným dubem“ ve Starém Bohumíně a violoncellový Jana Páleníčka 27. 6. na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Hukvaldská obora se rozezní zpěvem a hudbou ještě několikrát. V sobotu 23. 6. hlasem Barbory Poláškové a orchestrem Filharmonie Bohuslava Martinů, která přijede i další sobotu 30. 6., aby v závěrečném koncertě festivalu doprovodila Evu Hornyákovou a Adama Plachetku v áriích slavných českých oper. Věřme, že nám bude i nadále přát počasí a že se letošní festival skutečně symbolicky uzavře pod hukvaldskou oblohou.“

 

 

PROGRAM

DECHOVÁ HARMONIE
19. 6. / Ostrava, kostel sv. Václava / 19:00

Podruhé se na festivalu setkáváme s dechovou harmonií, která přednese skvělá a reprezentativní díla světového repertoáru pro toto specifické obsazení. Je to mimořádná festivalová událost, kterou si rozhodně nenechejte ujít. Účinkují: Dušan Foltýn – hoboj / Festivalová dechová harmonie

https://www.mhflj.cz/dechova-harmonie/

  

VARHANNÍ RECITÁL S HOSTEM
20. 6. / Rychaltice, kostel sv. Mikuláše / 18:00

Nádherný kostel sv. Mikuláše, ze kterého malý Janáček „ukradl“ tympány a varhany, na něž hrál, má dodnes nezapomenutelné kouzlo. Biblické písně Janáčkova staršího přítele Antonína Dvořáka vyzní v tomto prostředí s mimořádnou intenzitou. Účinkují: Gustáv Beláček – baryton / Pavel Svoboda – varhany

https://www.mhflj.cz/varhanni-recital-s-hostem/

  

KOMORNÍ KONCERT – EBEN TRIO
21. 6. / Hlučín, Červený kostel v 19:00

Hlučín se stává pravidelným místem konání festivalových koncertů. V krásném inspirativním prostředí vedle nestárnoucích skladeb vídeňských klasiků zazní strhující Trio Bedřicha Smetany, které patří ke klenotům světové komorní hudby. To vše v podání špičkových českých umělců. Účinkující: Eben trio – Roman Patočka – housle / Jiří Bárta – violoncello / Terezie Fialová – klavír

https://www.mhflj.cz/komorni-koncert-21-6/

  

HARFOVÝ RECITÁL – JANA BOUŠKOVÁ
22. 6. / Starý Bohumín, Pod zeleným dubem / 19:00

Královna královského nástroje a nyní i autorka harfových verzí symfonických skladeb. To je Jana Boušková, která se na festivalu nepředstavuje poprvé. Secesní sál ve Starém Bohumíně bude zvuku její harfy určitě slušet.

https://www.mhflj.cz/harfovy-recital/

  

SYMFONICKÝ KONCERT – FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ
23. 6. / Hukvaldská obora – amfiteátr / 18:00

Lidové inspirace v dílech českého a slovenského klasika a neuvěřitelný příběh „čarodějnice“ ze slováckého pomezí zaznějí v téměř autentickém prostředí hukvaldské obory. Účinkují: Barbora Polášková – mezzosoprán / Filharmonie Bohuslava Martinů / Stanislav Vavřínek – dirigent

https://www.mhflj.cz/symfonicky-koncert-23-6/

 

BALADA PRO BANDITU
24. 6. / Hukvaldská obora – amfiteátr / 17:00

Již jedenáctý rok se hraje v brněnském Divadle Husa na provázku skvělá inscenace hry dvojice Miloš Štědroň – Milan Uhde Balada pro banditu. Autoři souhlasili s úpravou hudební složky (autor aranžmá: Tomáš Ille) inscenace pro Jihočeskou filharmonii. A v této verzi ji uvádíme v Hukvaldské oboře. Účinkují: Eva Vrbková / Igor Orozovič / Gabriela Vermelho / Dalibor Buš / Jihočeská filharmonie / Vojtěch Spurný – dirigent. Režie: Ondřej Mataj

https://www.mhflj.cz/balada-pro-banditu/

 

KOMORNÍ KONCERT
27. 6. / Janáčkova konzervatoř v Ostravě / 19:00

Josef Páleníček byl nejen vynikajícím klavíristou, ale také skladatelem a osobním přítelem Bohuslava Martinů. Právě on byl posledním českým hudebníkem, který smrtelně nemocného autora navštívil a jeho dnes uváděné Variace přivezl ze Švýcarska domů. Účinkují: Jan Páleníček – violoncello / Jitka Čechová – klavír

https://www.mhflj.cz/komorni-koncert-27-6/

 

OPERNÍ GALA – ZÁVĚREČNÝ KONCERT – SLAVNÉ ÁRIE Z ČESKÝCH OPER
30. 6. / Hukvaldská obora – amfiteátr / 18:00

Letošní festival věnovaný stému výročí československé státnosti otevřel koncert z české tvorby a nejinak tomu bude i v jeho závěru. Krásné árie českých oper zaznějí v podání dnes již světového pěvce Adama Plachetky (bas), který si jako hosta pozval do Janáčkova rodiště mladou sopranistku Evu Hornyákovou (soprán). Navíc budeme mít možnost opět se setkat s dirigentským uměním Roberta Jindry a Filharmonií Bohuslava Martinů. Slovem diváky provede Jiří Vejvoda.

https://www.mhflj.cz/operni-gala/

  

FESTIVALOVÝ EPILOG NA POČEST 164. VÝROČÍ NAROZENÍ LEOŠE JANÁČKA
1. 7. / Hukvaldy, rodná škola Leoše Janáčka / 15:00

Nový formát festivalu umožňuje do programu zařadit také komorní slavnost v Janáčkově hukvaldské rodné škole. Janáčkovo Mládí bude společně se skladbou českého autora současnosti symbolicky festival každoročně uzavírat. Účinkují: Grand Valley Winds: Christopher Kantner – flétna / Marlen Vavříková – hoboj / Gary June – klarinet / Victoria Olson – fagot / Richard Britsch – horna / Jiří Masný – basklarinet

https://www.mhflj.cz/festivalovy-epilog-na-pocest-164-vyroci-narozeni-leose-janacka/

 

Vstupenky je možné zarezervovat a zakoupit osobně u pokladen na předprodejních místech sítě Colosseum Ticket nebo online na webu www.mhflj.cz. Prodejním místem v DKMO je Janáček Point. Jednotlivé koncerty konané v prostorách amfiteátru v Hukvaldské oboře mají pro případ nevhodného počasí zajištěny rezervní prostory. Stačí sledovat www.mhflj.cz nebo FB MHF Leoše Janáčka.

MHF Leoše Janáčka se koná za finanční podpory statutárního města Ostravy, Ministerstva kultury ČR, Moravskoslezského kraje, obce Hukvaldy a dalších sponzorů a donátorů.

 


 

„Vrcholící ročník MHF Leoše Janáčka svým dosavadním programem a průběhem snad potvrdil, že se stává významným hudebním festivalem s janáčkovskou tematikou a programem v Evropě. Festival již bude každý rok začínat koncem května a končit první červencové dny. Následující ročník MHF Leoše Janáčka se tedy bude konat v termínu 28. 5. – 1. 7. 2019. Již teď můžeme přislíbit účast výborných zahraničních symfonických orchestrů, světových klavíristů a výjimečných komorních souborů.“

S díky, za celý tým MHF Leoše Janáčka,
Jaromír Javůrek