Marek Olbrzymek

Po absolvování Janáčkovy akademie múzických umění v Brně se u něj projevila nejprve záliba v interpretaci staré hudby. Doplnil si tedy své pěvecké vzdělání na Staatliche Hochschule für alte Musik v Trossingenu. V dalších letech (1999-2001) se pak pravidelně účastnil projektů Académie baroque européenne d´Ambronay ve Francii (G. F. Händel – oratorium Samson, C. Monteverdi – Vespro della Beata Vergine a jiné). Záliba v opeře (zejména v díle Leoše Janáčka) jej přivedla ke spolupráci i s prestižním francouzským Operním festivalem v Aix-en-Provence (Realizace opery Příhody lišky Bystroušky, 2002-2003).

Období koncertní i operní činnosti střídá pravidelně nejen nahrávání operních děl Leoše Janáčka (pro anglickou BBC – Příhody lišky Bystroušky, Český rozhlas – Zápisník zmizelého a Českou televizi), ale rovněž nahrávání soudobých skladeb americké skladatelky Nancy Van de Vate pro společnost Vienna Modern Masters‚ opery Nemo a Na západní frontě klid).

Marek Olbrzymek se stal rovněž protagonistou společných projektů dirigenta Miloše Machka Symphonic Queen, posléze i projektů Beatles Mania, Rolling Rock a Top Pop.

Koncertoval ve většině zemí Evropy, v USA a rovněž v Japonsku.

Pohostinsky účinkuje na scéně opery Národního divadla v Brně.

Jeho záliba ve fotografování jej (počínaje sezónou 2014/2015) dovedla až k pozici oficiálního fotografa opery Národního divadla v Brně, kterou zastává dodnes.

Je odborným asistentem na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.