Malá vzpomínka na velkého muzikologa

John Tyrrell svým zájmem o život a dílo Leoše Janáčka zprvu všechny překvapil a posléze nadchnul. Nejen, že se naprosto čestně zařadil po bok těm nejvýznamnějším českým znalcům Janáčkova díla, ale v mnohém je dokonce předčil. Jeho obsáhlá monografie je dnes tím nejlepším, co bylo v posledních letech o L. Janáčkovi napsáno. Je paradoxem – a ne ojedinělým, že vyšla nejprve v angličtině a nyní se připravuje k vydání její český překlad.

John Tyrrell byl hostem Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj v roce 2015, kdy festival přivítal delegáty Evropské festivalové asociace, jejíž valná hromada se konala v Ostravě. Součástí programu byla i Tyrrellova přednáška o Leoši Janáčkovi, ve které mimo jiné zdůrazňoval inspiraci jeho tvorby vycházející z autorova rodného Lašska. Druhou přednášku pak pronesl pro studenty Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a Ostravské univerzity na téma Janáčkovy operní tvorby.

V osobním kontaktu byl John Tyrrell velmi přátelský a nešlo-li o oficiální jednání, rád hovořil česky. Jeho další ostravské hostování se mělo uskutečnit letos, v roce 90. výročí Janáčova úmrtí. Nemoc však této plánované cestě zabránila. Je to možná až symbolické, že na tu další cestu za Janáčkem, ze které se však již nevrátí, se vydal John Tyrrell v jubilejním roce úmrtí skladatele, kterému věnoval svůj profesionální život a zájem.