Magdaléna Rovňáková

Doctor Artis Magdaléna Rovňáková – zakladateľka, dirigentka a manažérka Bratislavského chlapčenského zboru stojí na čele telesa od jeho vzniku v r.1982.

Počas 38-ročného umeleckého účinkovania ho priviedla na významné domáce a zahraničné pódiá (Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Konzerthaus vo Viedni, Cagnegie Hall v New Yorku, Veľká sála Konzervatória v Moskve, George Weston Hall v Toronte, Laeiszhalle v Hamburgu  a ďalšie). Dirigovala stovky a capella koncertov v katedrálach a koncertných sálach európskych a zámorských metropolí (Londýn, Paríž, Berlín, Budapešť, Brusel, Waršava, Štokholm, Moskva, Rím, New York, Los Angeles, San Francisco, Toronto, Montreal, Ottawa, Taipei, Tokio, Jerusalem…).

Speváčikov pripravila pre špičkové umelecké produkcie. Z najzávažnejších – Pendereckého Credo (dirigoval Krištof Penderecký), Mahlerova 3. a 8.symfónia pre Konzerthaus Viedeň (dirigenti Bertrand de Billy, Fabio Luisi, Iván Fischer), Stravinského Žalmová symfónia (dirigent Andrew Parrot), Honeggerova Jana z Arcu či Beliozove Te Deum a mnoho ďalších oratórií a kantát (dirigent Ondrej Lenárd),  Oratórium Terezín od Ruth Fazal naštudovala na svetovú premiéru v Toronte a reprízy v Európe, Izraeli a USA (dirigent Kirk Trevor). Deväť rokov pripravovala chlapcov pre účinkovanie vo Viedenskej štátnej opere (spolupráca s plejádou dirigentov na čele s Riccardom Mutim).

Vyše tridsať rokov spolupracuje s operou SND, pre ktorú naštudovala detské party v operách G. Pucciniho, J. Masseneta, R. Leoncavalla, G.Bizeta, A.Boita, A.Berga, W.A.Mozarta, J.Cikkera, R.Wagnera a i. Magdaléna Rovňáková naštudovala s chlapcami pre balet SND detský part v predstavení Luskáčik P.I.Čajkovského a pre činohru SND titul Cyrano z Bergeracu  Edmonda Rostanda (hudba Daniel Fikejz). Spolupracovala pri uvedení muzikálu Jozef a jeho zázračný čarovný plášť A.L.Webera na Novej scéne v Bratislave. Pripravila chlapcov na veľké turné s operou SND v Japonsku a na Cypre. S Bratislavským chlapčenským zborom zaznamenala víťazstvá na medzinárodných zborových súťažiach (USA, Rusko, Taliansko). Spolu s telesom získala množstvo domácich ocenení, ako je zlatá medajla prezidenta SR, ocenenie ministra kultúry, primátora mesta Bratislavy, Národného osvetového centra, Fra angelica za šírenie kresťanskej kultúry, ocenenie VÚC Bratislava a VÚC Trnava, bola ocenená Krištáľovým krídlom (slovenský hudobný Oscar) a v r.2019 sa stala Slovenkou roka v kategórii „výchova mladých talentov“.