Lukáš Hurtík

Lukáš Hurtík vystudoval hru na varhany u MgA. Ester Moravetzové a hru na klavír u MgA. Zdeňka Muchy na konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Ve hře na varhany pokračoval v letech 2003–2008 na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně u prof. Kamily Klugarové. V akademickém roce 2006/2007 studoval hru na varhany na Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst v německém Stuttgartu u předního koncertního umělce a skladatele prof. Jürgena Essla. Své odborné vzdělání završil studiem v doktorském studijním programu.
K jeho dalšímu odbornému vzdělání patří též jak aktivní, tak pasivní účast na mistrovských kurzech pod vedením renomovaných umělců (Jon Laukvik, Ludger Lohmann, Bernhard Haas, Ton Koopman, Michael Radulescu, aj.).

Koncertuje v České republice a představil se publiku na festivalech sousedního Německa, Polska a Slovenska. Jeho bohatý repertoár sahá od skladeb období pozdní renesance přes baroko, reprezentované především díly J. S. Bacha, a dále přes romantismus a hudbu 20. století až po současnou tvorbu. Spolupracuje s Filharmonií Bohuslava Martinů, orchestrem Ensemble Opera Diversa, Komorním orchestrem Bohuslava Martinů, Janáčkovým komorním orchestrem, Českým rozhlasem a Národním divadlem v Brně. Je rovněž vyhledáván jako komorní hráč a doprovazeč, spolupracuje zejména se sólovými pěvci, sbory, houslisty
a trumpetisty. Od roku 2014 je zván jako člen poroty (původně varhanní soutěže) Organum regium v Pardubicích.

Působí rovněž pedagogicky. V letech 2000–2006 vyučoval hru na klavír na ZUŠ v Uherském Hradišti. Od roku 2008 je činný jako učitel hry na klavír a varhany na ZUŠ v Brně. V roce 2010 začal korepetovat na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, od roku 2012 zde působí jako pedagog hry na varhany.