Lenka Polášková

Lenka Polášková vystudovala Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži obor hra na klavír a Ostravskou univerzitu obor Hudební výchova, sbormistrovství. Již při začátku studia na Ostravské univerzitě obnovila tradici sborového zpěvu v Hulíně a v září 1999 založila Smíšený pěvecký sbor Smetana – Hulín, jež je jeho sbormistryní dodnes. Od roku 2001 působí jako pedagog na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži, kde vyučuje intonaci, sborový zpěv a korepetice a působí jako zástupkyně ředitele školy. Smíšený sbor na této škole pod jejím vedením dosáhl mnoha úspěchů a stal se jedním z nejlepších ve své kategorii v České republice. S dětským pěveckým sborem Moravské děti spolupracuje od roku 1998 jako korepetitorka a v roce 2003 již jako jeho sbormistryně. Roku 2010 jí byla udělena Unií pěveckých sborů za dosažené úspěchy cena Sbormistr – junior.