Kühnův smíšený sbor

Kühnův smíšený sbor patří do hudebního světa již půl století. Vznikl v roce 1959 připojením mužských hlasů k původně ženskému komornímu sboru, který založil ještě během svých studií na AMU v roce 1958 Pavel Kühn (1938–2003). Navázal tak na práci svých rodičů, sbormistrů Markéty a Jana Kühnových. K prvnímu koncertu tehdy nového sboru napsal Bohuslav Martinů kantátu Mikeš z hor.

Sbor se postupně stal průkopníkem v uvádění a cappellových děl světového romantismu v koncertních sálech a nahrávacích studiích (J. Brahms, R. Schumann, A. Bruckner, R. Strauss, M. Reger ad.). Vedle řady vítězství v mezinárodních sborových soutěžích – např. v Itálii a Maďarsku – prokázal své kvality také v repertoáru oratorním a kantátovém, jenž se vyvíjel především v úzké spolupráci se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK a jeho dirigentyV. Smetáčka, Z. Košlera, Z. Mácala, J. Bělohlávka, V. Válka, P. Altrichtera, L. Peška, M. Turnovského, S. Baudo či G. Delogu. Těleso bylo partnerem i dalších prestižních symfonických těles domácích (ČF, SOČR, PKF a dirigentůsira Ch. Mackerasse, V. Ashkenazyho, Z. Mehty, D. Zinmana či E. Jaffeho) a zahraničních (Concertgebouw-Orkestr, Tonhalle Orchester Zürich, Izraelská filharmonie ad.).V 80. letech 20. století byl sbor přizván k několika projektům Nederlands Dans Theater, podílel se na představeních choreografa Jiřího Kyliána s hudbou I. Stravinského, M. Ravela, L. Janáčka, B. Martinů a P. Ebena.

Neméně výraznou a důležitou aktivitou sboru byla také účast na nahrávání filmové hudby (např. Miloš Forman: Lid versus Larry Flint či hudby Zdeňka Lišky) nebo oper (např. Luboš Fišer: Lancelot). Provádění novinek soudobé hudby patřilo vždy k samozřejmým činnostem; od počátku své existence těleso inspirovalo vznik řady děl soudobých skladatelů, má na svém kontě řadu znamenitých nahrávek ze všech stylových období (mj. kompletní sborové dílo B. Martinů, souborná nahrávka Fibichovy trilogie Hippodamie). Po letech spolupráce se vyprofilovaly tři nejvýraznější skladatelské osobnosti, které s tělesem spolupracovaly – Jan Novák, Václav Trojan a Luboš Fišer.

V roce 2009 se sbor zúčastnil rozsáhlého dvouletého projektu Martinů revisited, když vystoupil na Pražském jaru s provedením poličských kantát. O několik měsíců později na pódiu Smetanovy Litomyšle zazněla Polní mše. Od roku 2014 sbor spolupracuje s operou Národního divadla. Kühnův smíšený sbor se řadí mezi špičková pěvecká tělesa, vystupuje na podstatných českých festivalech a spolupracuje s předními hudebními tělesy.

Jeho zakladatel Pavel Kühn, jenž výrazně ovlivnil zvukově barevný ideál sborového zpěvu, s ním pracoval nepřetržitě takřka 45 let až do svého předčasného úmrtí. Poté se role sbormistra ujal Jan Rozehnal, který ve sboru působil necelé čtyři koncertní sezóny (2003–06).Od prosince 2006 do října 2017 vedl sbor Marek Vorlíček. Pod jeho vedením sbor nastudoval řadu a cappellových i vokálně-instrumentálních děl (Dvořák, Martinů, Händel, Haydn, Orff), realizoval CD nahrávky kompozic současných zahraničních skladatelů i natáčení pro Český rozhlas. V současné době jsou sbormistry Kühnova smíšeného sboru Jaroslav Brych (od září 2017) a Lenka Navrátilová (od roku 2014).

Od roku 2009 je sbor pořadatelem vlastní série sborových koncertů v Českém muzeu hudby. Aktuálně připravuje vydání samostatného CD k šedesátiletému výročí založení sboru.