Jurij Galatenko

Jurij Galatenko pochází z Ukrajiny. Sbormistrovství se věnoval již na Střední speciální hudební škole M. Lysenka v Kyjevě, následně studoval na Národní hudební akademii Ukrajiny (obor operní a symfonické dirigování). Po ukončení studia spolupracoval s mnoha významnými hudebními tělesy – dirigoval např. Komorní orchestr Státní filharmonie Černigov, Komorní orchestr Státní filharmonie Rivne.

Od roku 1998 působí jako sbormistr opery Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, kde se podílel na nastudování řady inscenací. Pravidelně spolupracuje na festivalu soudobé hudby NODO (New Opera Days Ostrava), v rámci něhož připravil např. světovou premiéru čtvrtinotónové opery Přijď království Tvé Aloise Háby.

Jako dirigent provedl kantátu Všechen ten čas Daniela Skály, baletní fantazii A. Dvořáka „Dvořákstory“, světovou premiéru opery M. Musumeciho „Aitna“ nebo operu od Václava Trojana „Kolotoč“. Dirigoval také Janáčkovu filharmonii na Mezinárodním festivalu Ostravské dny nové hudby či světovou premiéru Eduarda Schiffauera „Brenpartija“ na Mezinárodním hudebním festivalu Janáčkův máj. V rámci studentského představení na Ostravské univerzitě dirigoval operu Dido a Aeneas H. Purcella. Ve spolupráci s dětským operním studiem NDM Ostrava dirigoval několik scénických děl Pavla Helebranta.

V letech 2002-2018 byl Jurij Galatenko sbormistrem Pěveckého sdružení ostravských učitelek. S tímto pěveckým sborem zvítězil v mnoha soutěžích, např. na mezinárodních soutěžích: Corfu (Řecko 2018), Musica Eterna Roma (Řím 2017), Isola del sole (Grado, Itálie 2016), Varsovia Cantat (Varšava 2014), mezinárodní soutěž Johannesa Brahmse Wernigerode v Německu (2013), mezinárodní soutěž Canti Veris Praha (2009, 2013), Praga Cantat (2008) a dalších. V roce 2010 vedl sborový ateliér na mezinárodním festivalu „Bohemia Cantat“ v Liberci.

Od roku 2003 je uměleckým vedoucím profesionálního sboru Canticum Ostrava. S ním nastudoval například kantátu Kytice od Bohuslava Martinů na Mezinárodním festivalu Smetanova Litomyšl, Glagolskou mši Leoše Janáčka, světovou premiéru E. Schiffauera „Jako kmeny stromů“ na MHF Janáčkův máj. Ve spolupráci s Janáčkovou filharmonií nastudoval s Canticem Ostrava kantátu S. Prokofjeva „Alexandr Něvský“ a 2. a 3. symfonii G. Mahlera. V posledních letech se s tímto souborem podílel na několika vokálně instrumentálních projektech; nejnověji na kantátě Moskva P. I. Čajkovského, která byla 2018 provedena v Ostravě.

V letech 2000-2018 pracoval Jurij Galatenko jako pedagog na katedře hudební výchovy Ostravské univerzity (sborové a orchestrální dirigování, čtení partitur, hudební teorii pro sbormistry). Působí jako lektor Celostátních sbormistrovských kurzů. Je pravidelně zván jako porotce celostátních sborových soutěží.