Jitka Čechová

klavír

Po studiu na konzervatoři v Praze (prof. Novotný) pokračovala ve svém hudebním vzdělávání na Akademii múzických umění v Praze (prof. Toperczer). Velký vliv na rozvoj její hudební individuality měla postgraduální studia u Eugena Indjice v Paříži a Vitali Berzona ve Freiburgu. Další zkušenosti sbírala
na mistrovských kurzech R. Kehrera ve Výmaru, E. Indjice a L. Bermana v Piešťanech.

Jitka Čechová získala titul laureáta v řadě mezinárodních soutěží – Mezinárodní Chopinova soutěž v Mariánských Lázních, Mezinárodní Smetanova soutěž v Hradci Králové, Mezinárodní Hummelova soutěž v Bratislavě, Virtuosi per musica di pianoforte, Mezinárodní soutěž komorní hudby v Detmoldu.

Jako sólistka je velmi vysoko ceněna kritikou v mnoha evropských zemích a také v zámoří (Jihoafrické republice, Jižní a Severní Americe či Japonsku), kde spolupracuje s významnými orchestry (Symfonický orchestr FOK, Symfonický orchestr SWR, Jihoněmecká filharmonie Konstanz, Bamberští symfonikové, Pražská komorní filharmonie, Mnichovští symfonikové, Symfonický rozhlasový orchestr Montevideo, Symfonický orchestr Durban) a vystupuje se sólovými a komorními programy.
Je pravidelně zvána na velké hudební scény a festivaly (Pražské jaro, Graz, Paříž, Alte Oper Frankfurt, Baden-Baden, Bodensee Festival, Český Krumlov, Moravský podzim, Edinburgh, Bamberg, Janáčkův máj, Ticino Musica).

Komorní hudba je pro Jitku Čechovou jednou z nepostradatelných složek její hudební identity. Jako pianistka Smetanova tria se této činnosti věnuje s plným emotivním zaujetím, podpořeným brilantní technickou vybaveností jejího sólistického zázemí. V duchu společenství Smetanova tria spolupracuje v komorním duu i se svými triovými partnery (Jiří Vodička – housle, Jan Páleníček – violoncello) a vystupuje v rámci kombinovaných programů tria také sólově.

Těžiště repertoáru Jitky Čechové představují díla českých autorů – B. Smetany, A. Dvořáka,
L. Janáčka, B. Martinů. Dílo B. Smetany bylo náplní jejích 2 koncertů v rámci světoznámého festivalu ve skotském Edinburghu. Zdeněk Lukáš jí mj. věnoval svůj 3. klavírní koncert, který premiérovala s obrovským úspěchem na turné po Německu se Symfonickým orchestrem Südwestfunku pod taktovkou Petra Altrichtera.

Jitka Čechová natočila řadu nahrávek u firem Intercord, BMG, Lotos, Cube. V roce 2014 dokončila pro vydavatelství Supraphon kompletní nahrávku klavírních děl Bedřicha Smetany (8 CD), která sbírá ocenění významných hudebních kritiků a časopisů v tuzemsku i zahraničí – Diapason, Répertoire, International Record Review, Harmonie. Nedávno dokončila kompletní nahrávku klavírních koncertů Josefa Páleníčka (3 klavírní koncerty + Concertino) ve spolupráci se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. V současnosti se významnou měrou podílí na unikátní souborné nahrávce 550 sonát Domenica Scarlattiho pro Český rozhlas.

V posledních letech vedla mistrovské kurzy v Praze, Londýně, Northern College of Music v Manchesteru, Campos do Jordao v Brazílii, Colburn School University v Los Angeles, v Eau Claire ve Wisconsinu v USA a v Luxemburgu.

 

KRITIKY – výběr

„…Elektrizující provedení Jitky Čechové nutí k novému a svěžímu poslechu Smetany. Její extrémní technická brilance v chromatizmech a pozoruhodné změny nálad činí z této nahrávky jedno z nejmarkantnějších a nejpoutavějších provedení děl B. Smetany (…) Čechová bez námahy chrlí gejzíry not, zachovává absolutní čistotu hudební linky
a vyzařuje nesmírnou energii obzvláště v burácivých oktávách výbušného závěru. Stejně tak se oddává delikátní práci
s detaily a čeřivým arpeggiatům Koncertní etudy gis moll „Na břehu mořském“, v níž přináší naprosto okouzlující obraz turbulence a nekonečného pohybu moře…“

International Record Review, Peter Quinn

 

„…Čechová předkládá verzi hodnou jedné z nejlepších v oblasti této překvapivě bohaté hudby a její interpretace je v každé frázi plná poezie (…) Dokonalá nahrávka, která pro své mnohé kvality stojí za objevení tohoto neprávem opomíjeného repertoáru…”.  Diapason, Francie, Philippe Simon

 

„…Explosivní technika Jitky Čechové (…) je ohromující…”

Répertoire, Francie

 

„…S obrovskou energií, důrazem na bohaté vnitřní členění a na velkolepý gradační tah závěrečné plochy. (…) s plným nasazením jak technickým tak básnivým i v nejobtížnějším repertoáru.“

Hudební rozhledy, Praha

 

„…fascinující proniknutí do duše skladatele…temperamentní projev se všemi vlastnostmi, které k hudební mluvě
B. Smetany patří…“

The Herald, Edinburgh, Skotsko

 

„…skvělá pianistka vybavena velkým technickým mistrovstvím, které je plně ve službách vnitřní náplně hudby (…) škoda,
že se nevěnuje české literatuře více pianistů s takovým entusiasmem a umem…“

Newsletter, Londýn, Anglie

 

„…Velká hudební událost (…) mladá pianistka vyvolala bouři nadšení (…) obrovské napětí ve výstavbě frází, brilantní přirozená technika, rafinovaný pedál, nuancovaný úhoz…jedním slovem zážitek (Smetana) (…) úplná kouzla se zvukem, přitom svěží, čistý a oduševnělý, bez salónního nánosu prachu (Chopin) (…) hra plná přirozeného muzikantství…“

Kronen Zeitung, Graz, Rakousko

 

„…umělkyně vyzařující spontánní radost ze hry (…) výraz plný plasticity a síly (…) precizní kultura úhozu spojená
s fantastickou virtuozitou…“

Frankfurter Neue Presse, Německo

 

„…temperamentní mladá Češka neponechala žádné přání nesplněné (…) široká paleta výrazu, od divoce démonického
až k jemným kantilénám, odstíny barev evokující zvuky orchestru, mimořádný cit pro vnitřní dramaturgii…“

Frankfurter Rundschau, Německo

 

„…Sólistka Jitka Čechová nadchla přes 1 200 přátel hudby v neuvěřitelně kvalitní akustice tovární haly Mercedes – Benz, kde za doprovodu Symfonického orchestru SWR pod taktovkou P. Altrichtera přednesla 3. klavírní koncert
Z. Lukáše, který jí autor věnoval…“

Badische Zeitung, Německo

 

„…S velkou elegancí mistrovsky vyzdvihla hloubku a šíři tohoto díla. Obtížné běhy sypala z rukávu s lehkostí, perlivou zářivostí a virtuozitou. Ve zvukovém mikrokosmu nás svým vyprávěcím tónem vyzdvihovala do éterických výšin…“

Schwarzwälder Bote, Freiburg, Německo

 

„…Lisztův Mefisto alias Jitka Čechová brilantně a s tvůrčím zápalem za doprovodu Bamberských symfoniků…“

Fränkischer Tag-Bamberg, Německo

 

„…Pianistický rej čarodějnic (…) Jitka Čechová oživovala temné vidiny virtuózní romantiky se satanickou vervou, plně porozuměla charakteristice divadelních vizí, svou virtuozitu dovedla plně využít k obraznému vyjádření obsahu…“

Konstanzer Kulturleben, Německo

 

„…obdivuhodně koncentrovaný a oduševnělý výkon (…) v schumannovsky poetickém dialogu mezi sólistkou
a Symfonickým orchestrem SWF nám bezděčně vytanul na mysl obraz velké klavíristky Clary Schumannové…“

Südkurier, Německo