JEVGENIJ IRŠAI

JEVGENIJ IRŠAI (1951, Leningrad) pochádza z hudobníckej rodiny. V roku 1969 skončil strednú Špeciálnu hudobnú školu pri Leningradskom Konzervatóriu. V roku 1975 štúdium kompozície v triede profesora V. Uspenskeho a roku 1978 štúdium hry na klavíri v triede profesora P. Serebriakova na konzervatóriu vo svojom rodnom meste. Ako klavirista koncertoval v Španielsku, USA, Bulharsku, Maďarsku, Poľsku atď. Do roku 1991 pôsobil ako pedagóg na Špeciálnej hudobnej škole pri Leningradskom/Petrohradskom konzervatóriu.

V rokoch 1991-93 bol korepetítorom Štátnej opery v Banskej Bystrici a pôsobil na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu ako profesor kompozície a klavíru. Od roku 1996 vyučuje na Katedre hudby Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici a od roku 2001 pôsobí aj na katedre kompozície a dirigovania VŠMU v Bratislave. Od roku 1979 je členom Zväzu skladateľov Ruska, od roku 1993 členom Spolku slovenských skladateľov pri SHÚ v Bratislave a od roku 2001 je čestným členom Zväzu skladateľov Ukrajiny.

V roku 1997 prvýkrát organizoval medzinárodný festival súčasného umenia Hudobné salóny v Banskej Bystrici, ktorý existuje ako bienále ešte aj dnes.

Od roku 1999 sa aktívne venuje výtvarnému umeniu. Používa rôzne techniky a štýly. Zúčastnil sa 14 výstav medzi ktorými sú aj 4 medzinárodné a 2 samostatné.

Posledné roky stále viac a viac komponuje na objednávky popredných slovenských a zahraničných sólistov, ako: Milan Paľa (husle, SR), Aleksander Gabryš (kontrabas, PL), Zuzana Paulechová (klavír, SR), Daniel Buranovský (klavír, SR), Ladislav Fančovitz (klavír, SR), Peter Katina (akordeón, SR), Terézia Babjaková-Kružliaková (mezzosoprán, SR), Adriana Kučerová (soprán, SR), Pavol Breslik (tenor, SR), Robert Pechanec (klavír, SR), Ján Kalinowski (violončelo, PL), Marek Szlezer (klavír, PL), dirigenti Petr Gribanov (RU), Aleksander Chernušenko (RU), Mark Kadin (RU), Mario Košik (SR), Rastislav Štur (SR), Viktoria Žaďko (UA), Ondrej Olos (CR), zoskupení a orchestrov, napr. francúzsky súbor Aleph, orchester Slovenskej filharmónie, orchester Kapelly Sankt-Petersburga, Czech Virtuosi, Nodelman quartet (NSR) a.i.

Je držiteľom ocenení: Jána Levoslava Bellu za dielo Hard-Šabes, pre husle, violončelo a klavír 2000 a Dezideria Zadora (UA) za dielo Sonata del grato, pre klarinet a klavír 2008

Je laureátom medzinárodnej zborovej súťaže Zborový laboratórium XXI. Storočia Sankt-Peterburg , Rusko (1. Cena za skladby Kyrie a Gloria 2013 a v roku 2014 3. Cena za skladbu Bu-li-du-li-bur-li-bam.) a takisto špeciálna cena za skladby Le Basstrio le est debut des temps pre husle, klavír a kontrabas a Bassome mucho pre konrabas a klavír na súťaže Planéta Kontrabas   Sankt-Peterburg , Rusko 2014