Ivana Michalovičová

Ivana Michalovičová (*1985) pochází z Prahy. Po gymnáziu absolvovala Pražskou konzervatoř (varhanní hru studovala ve třídě Jana Kalfuse, klavír u Jany Macharáčkové), poté byla přijata na hudební fakultu Akademie múzických umění, kde vystudovala obor varhany pod vedením prof. Jaroslava Tůmy. V rámci studií absolvovala roční studijní pobyt ve francouzském Štrasburku, kde studovala varhany u A. Heurtematte, improvizaci u D. Maurera a P. Lefebvra, generálbas u F. Jacoba, komorní hru u M. Gestera. Zúčastnila se řady interpretačních kurzů vedených významnými varhaníky (S. Baier, L. van Doeselaar, S. Engels, L. Ghielmi, S. Kaminski, O. Latry, J. Essl, K. Owolabi, M. Schmeding, H. Vogel). Pravidelně vystupuje na koncertech u nás i v zahraničí (Německo, Polsko, Francie, Itálie, Kanada), spolupracuje se sólisty (intenzivněji spolupracuje především s flétnistkou Evou Prchalovou) a různými hudebními, zejména pěveckými tělesy (smíšený sbor Gaudium Pragense pod vedením L. Hurníka, Kühnův dětský pěvecký sbor řízený J. Chválou a další). Premiérovala řadu děl soudobých českých autorů (I. Hurník, L. Hurník, P. Koronthály, J. Bernátek, J. Dřízal ad.). Je také členem vokálně instrumentálního souboru Duae Tastae Cantantes, složeného ze zpívajících hráčů na klávesové nástroje, který se zabývá autentickou interpretací středověké a renesanční hudby a jemuž v prosinci vyjde první CD. Pedagogicky působí v Praze.